Positional Release Techniques - PRT

0
0
1563 days ago, 612 views
PowerPoint PPT Presentation

Presentation Transcript

Slide 1

Positional Release Techniques - PRT Jan Lasota/MT lasota@sfim.dk Skolen for Idrætmassage

Slide 2

PRT hvornår ? Hvis bløddelene er spændte, hårde, hypertoniske, forkortet eller kontraheret. Hvis man typical terapi udløser smerte, spasme, irritation eller hvis der er et forholdsvis nyt traume eller der udløses utilpashed. Skolen for Idrætmassage

Slide 3

PRT hvad er det ? En klynge af forskellige terapier, hvor man bl.a. involverer at ændre patientpositionen eller en del af et område. Dette kan give signifikant fysiokalsk respons, som kan ophæve lair muskuskelletale dysfunktion. Disse fordelagtige ændringer som er en kombination af neurologiske og cirkulatoriske forandringer, som discoverer sted ved at placerer pt. i nook mest smertefrie position. Skolen for Idrætmassage

Slide 4

Jones (1981) forskning Jones var første der opdagede en virkningsfuld behandling til en pt. med anspændthed der ikke reagerede på behandling. Pt. kunne ikke sove for smerter. Jones forsøgte at finde lair bedst mulige komfortable position når han skulle sove. Efter 20 min. med forsøg og fejl, fandt man endelig en position hvor smerterne var aftagende. Han forlod pt. for en kort tid i denne position, og var derefter forbløffet over pt's. smerter var væsentlig aftagende, da han kom ud af positionen. Lettelsen var vedvarende og pt. var i konstant bedring uden behandling. Skolen for Idrætmassage

Slide 5

Dynamisk impartial Når der er en begrænset ROM, hvad enten nook er articulært eller muskulært betinget, vil der opstå et nyt midtpunkt. Typisk ligger dette punkt mellem sanctum nye restriktion og nook modsatte fysiologiske barriere. Punktet kaldes dynamisk unbiased. Er et vigtigt indgangspunkt i PRT Skolen for Idrætmassage

Slide 6

Led dysfunktion (stram/løs) Skolen for Idrætmassage

Slide 7

MT diagnosticering Stilles ud fra en BTS, smerteskematisering og 5 pkt. palpationstest. 0 = fri bevægelighed I = Let hæmmet bevægelighed II = Meget hæmmet bevægelighed III = Ophævet bevægelighed Skolen for Idrætmassage

Slide 8

Hvilke MT diagnoser findes der ? E = Ekstension. F = Fleksion. S = Sidebøjning R = Rotation r = Right/højre l = Left/venstre. Skolen for Idrætmassage

Slide 9

ERS-l Hæmmet i sidefleksion, pivot og meget hæmmet i fleksion. Skolen for Idrætmassage

Slide 10

Krav for effektiv PRT Der må ikke opstå ekstra smerter uanset hvilket område der behandles; "behandler-punktet" aftager i ømhed med mindst 70 %; ingen ny eller ekstra smerter opstår, efter behandlingen. Skolen for Idrætmassage

Slide 11

Smerteniveau registreres under tryk, og gives niveau 10 (fra 0-10). Der skal søges efter et smertereducerende punkt, sv.t. under 70 %. Tilfredsstillende hvis pt. angiver fra 0-3. Positionen holdes i 90 sek. Smerteniveau registreres. Skolen for Idrætmassage

Slide 12

Direkte teknik (columna). (Bog Morrison (1969)) Man palperer efter Tender Points (ømme punkter), ikke nødvendigvis triggerpunkter. Lokaliseret langs spidsen af proc. transversi. Med let træk, mærkes der efter om huden "sæbes efter sig" som en slags modstand. Normalvis vil der her være et Tender Point. Der kan også anvendes, hudfold rulning. Skolen for Idrætmassage

Slide 13

Fremgangsmåde Tender Point findes. Der trykkes ned, til der mærkes ømhed, med ene tommel. Anden hånds tenar, trykker proc. spinosus over mod Tender Point. Der skal opnås mindst 70 % reduktion i ømhed. (hvis der ikke opnås ømhed, gribes der om pkt.). Trykket holdes i 20 sek. Næste punkt findes. Skolen for Idrætmassage

Slide 14

Funktionel teknik Pt.`s dynamisk nonpartisan findes. Asymmetrien lokaliseres. Hypertonus findes og Tender Point eller Triggerpunkt lokaliseres. Der bevæges til sanctum mest smertefrie barriere, altid cave som er i hypertonus. Positionen holdes i 90 sekunder. Der bevæges tilbage til ny dynamisk impartial (ikke aktivt). Skolen for Idrætmassage

Slide 15

Proprioceptiv tapening Sammen med behandling for mm. asymmetri af især columna dysfunktioner, har det vist sig, at behandling med tape henover sanctum hypertoniserede muskel er særdeles effektiv. De eksakte mekanismer og deres virkning er ikke dokumenteret. Lægges inde for det smerte frie ROM. Menes by means of priprioceptorene, at nedsætte hypertonus og derved smerter og genoprettelse af symmetrien. Skolen for Idrætmassage

Slide 16

Pubo dysfunktion og terapi Punktet lokaliseres (ca. 1 cm fra symfysis pubica) og smerteniveau registreres under tryk. Med anden hånd laves der på syge side, knæ og hoftefleksion, hofte kompres og lille adduktion. Positionen holdes i 90 sek. Skolen for Idrætmassage

Slide 17

Skolen for Idrætmassage

Slide 18

Skolen for Idrætmassage

Slide 19

Gluteus medius terapi Pt. ligger på ryggen. Delicate point findes; ligger ved SIPS, lidt lateralt og smerteniveau registreres under tryk. Med anden hånd gribes der om knæet og tp. laver en ekstension, abduktion og lille lateralrotation. Positionen holdes i 90 sek. Skolen for Idrætmassage

Slide 20

Skolen for Idrætmassage

Slide 21

Skolen for Idrætmassage

Slide 22

Subscapularis terapi Pt. er liggende på ryggen. Delicate point findes; ligger ved foremost laterale grænse på scapula, og smerteniveau registreres under tryk. Armen bevæges i forskellige retninger og derefter i medialrotation. Positionen holdes i 90 sek. Skolen for Idrætmassage

Slide 23

Skolen for Idrætmassage

Slide 24

Skolen for Idrætmassage

Slide 25

Pectroralis major terapi Pt. er liggende på ryggen. Delicate point findes; ligger ved sanctum front axillinie ud for brystet, og smerteniveau registreres under tryk. Armen roteres medialt og adduceres under forskellige niveauer, indtil smerterne er reduceret. Positionen holdes i 90 sek. Skolen for Idrætmassage

Slide 26

Skolen for Idrætmassage

Slide 27

Skolen for Idrætmassage

Slide 28

Øvre trapezius terapi Pt. er liggende på ryggen. Delicate point findes; ligger anteriort eller posteriort ved standards decendes vinklen, og smerteniveau registreres under tryk. Pt.`s hoved drejes til samme side. Overarmen løftes operation og forkorter derved musklen. Der kan evt. trykkes ind ved extremitas proximale humerus. Positionen holdes i 90 sek. Skolen for Idrætmassage

Slide 29

Skolen for Idrætmassage

Slide 30

Skolen for Idrætmassage

Slide 31

Sacral dysfunktion terapi Den sacrale base og margo findes (tegn). Delicate point findes og mærkes. Husk at markerer forskellen mellem foramen og knoglepunkter, da de behandles forskelligt. Knoglepunkter: smerteniveau registreres under tryk. Der trykkes på modsatte hjørne af sacrale premise, og vinklen ændres indtil smerteniveauet er acceptabelt. Positionen holdes i 90 sek. Skolen for Idrætmassage

Slide 32

Sacral dysfunktion terapi, foramen punkter Smerteniveau registreres under tryk. Samme sides ben flekteres og femur lateralroteres. Der trykkes second rate for crista iliaca, og trykket skal bevæges i en average og unrivaled retning. Positionen holdes i 90 sek. Skolen for Idrætmassage

Slide 33

Costovertebral dysfunktion Pt. er siddende på lejet, og terapeuten palperer det dysfungerende costavertebralled. Pt. ligger sig ned med begge hofter og knæ flekteret, og smerteniveau registreres under tryk. Pt. vipper begge knæ, først cave ene vej og derefter nook anden, og holdes i cave mest smertefrie position. Hovedet roteres, først lair ene vej og derefter cave anden, og holdes i nook mest smertefrie position. Armen løftes i nook sygeside operation over hovedet, og holdes i sanctum mest smertefrie position. Positionen holdes i 90 sek. Skolen for Idrætmassage

Slide 34

Nakkeproblemer der er forårsaget af åndedræts dysfunktion. Pt. åndedræts funktion registreres. Et normalt åndedræt skal udvide thorax og ikke markant løfte sig. Ved nogle, kan der ses en markant kløft mellem clavicula og trapezius, som forøges under inward breath. Dette tyder på diagphrama restraint, som derved overbelaster mm. splenius. Disse vil kompensatorisk indgå som åndedrætsmuskler. Skolen for Idrætmassage

Slide 35

Behandling af åndedræts dysfunktion Pt. sidder på lejekanten, og Tp. står bagved. Tp. lægger sin medialflade af håndkanten under nederste costae bilateralt. Og drejer hånden ind i belly, indtil Tender point findes, og smerteniveau registreres under tryk. Pt. thorax skubbes i fleksion og belly vippes nedad. Positionen holdes i 90 sek. Skolen for Idrætmassage

Slide 36

Lavt cervical og højt thoracal ekstensions spændinger. Pt. er rygliggende, og Tp. siddende for enden af lejet. Delicate point findes; ligger ved langs spidsen af proc. transversus, og smerteniveau registreres under tryk. Pt. bringes til ekstension, og derefter sidebøjning, revolution og kompression indtil cave mest smertefri position findes. Positionen holdes i 90 sek. Skolen for Idrætmassage

Slide 37

Thoracal ekstensions spændinger. Pt. er rygliggende, og Tp. siddende for enden af lejet. Delicate point findes; ligger ved langs spidsen af proc. transversus, og smerteniveau registreres under tryk. Pt. drejer hovedet modsat og nakken bøjes over mod punktet, der kan laves en let kompression, indtil sanctum mest smertefri position findes. Positionen holdes i 90 sek. Skolen for Idrætmassage

Slide 38

Lumbal og lav thoracal ekstensions spændinger. Pt. er liggende på expert, og Tender point findes; ligger ved langs spidsen af proc. transversus, og smerteniveau registreres under tryk. Pt's. ben løftes (knæet er bøjet) og bringes til abduktion indtil cave mest smertefrie position findes. Positionen holdes i 90 sek. Skolen for Idrætmassage

Slide 39

Medial hamstring terapi Pt. ligger på ryggen og Tp. siddende ved siden af lejet. Delicate point findes og smerteniveau registreres under tryk. Benet flyttes ud over lejekanten, og er dermed flekteret, og en smule abduceret. Der laves en medialrot

SPONSORS