Penkiu pastraipu ra inys

0
0
2585 days ago, 1121 views
PowerPoint PPT Presentation
Penki? pastraip? ra

Presentation Transcript

Slide 1

Penkių pastraipų rašinys

Slide 2

Klasikinė rašinio kompozicija yra penkių pastraipų tekstas. Tai, žinoma, nėra vien tik rašinio formatas. Tai būtina turėti omeny lavinant savo kompozicijos įgūdžius. Čia pateikiamas straipsnelis parengtas remiantis amerikiečių mokytojo Harry Livermore aprašyta patirtimi. Mokytojas visą tekstą dalija į dvi pagrindines dalis: įžangą ir pagrindinį tekstą. Pagrindinis tekstas skirstytinas dar į mažiausiai keturias dalis. Paskutinė pastraipa - tai išvados. Be jų teksto kompozicija negali būti išsami.

Slide 3

ĮŽANGA: Įžanginė pastraipa Įžanginė pastraipa turi įtraukti skaitytoją į visą rašinį. Joje taip pat reikėtų aprašyti pagrindines rašinio idėjas ir svarbius "atradimus". Paskutiniame sakinyje turėtų būti "kabliukas",verčiantis skaitytoją skaityti toliau.

Slide 4

PAGRINDINIS TEKSTAS: Pirmoji pastraipa Pirmoje pastraipoje turi būti svarbiausi argumentai, reikšmingiausi pavyzdžiai, vaizdžiausios iliustracijos, arba aiškus pradžios taškas. Pirmajame pastraipos sakinyje turėtų būti vadinamasis atvirkščias kabliukas, kuris sietųsi su kabliuku įžangos paskutiniame sakinyje. Šios pastraipos tema turėtų būti pirmajame arba antrajame sakinyje. Ji turėtų būti susijusi su idėjomis, aprašytomis įžangoje. Paskutiniame šios pastraipos sakinyje turėtų būti "kabliukas", susijęs su antrąja pastraipa.

Slide 5

Antroji pastraipa Antrojoje pastraipoje turėtų būti kiti svarbūs argumentai, reikšmingi pavyzdžiai, vaizdingos iliustracijos, kurios dar neminėtos pirmojoje pastraipoje. Pirmajame sakinyje turėtų būti atvirkščias "kabliukas", kuris sietųsi su pirmosios pastraipos pabaigoje minėtuoju. Šios pastraipos tema turėtų būti pirmajame arba antrajame sakinyje. Ši tema turi sietis su idėjomis įžangoje. Paskutiniame sakinyje turėtų būti "kabliukas", kuris sietųsi su trečiąja pastraipa.

Slide 6

Trečioji pastraipa Trečiojoje pastraipoje turėtų būti mažiausiai svarbūs argumentai, ne tokie reikšmingi pavyzdžiai, mažiau vaizdingos iliustracijos, ir kai kas, kas buvo minėta antrojoje pastraipoje. Pirmajame sakinyje turėtų būti atvirkščias "kabliukas", kuris sietųsi su "kabliuku" antrosios pastraipos pabaigoje. Šios pastraipos tema turėtų būti pirmajame arba antrajame sakinyje. Ši tema turėtų sietis su idėjomis, aprašytomis įžangoje. Paskutiniame sakinyje turėtų būti toks "kabliukas", kuris parodytų, run tai yra paskutinis svarbus dalykas šiame rašinyje. Ir taip pat turėtų būti nuoroda į paskutinę pastraipą arba išvadą.

Slide 7

Išvada Šioje pastraipoje turėtų būti: 1. Priminimas apie pirmojoje pastraipoje pateiktus faktus, idėjas. 2. Nauja šių idėjų, faktų formuluotė, tačiau ši nauja formuluotė neturėtų dubliuoti pirmosios. 3. Trijų pagrindinių dėstymo dalykų santrauka. 4. Paskutinis teiginys, kuris parodytų skaitytojui, kad diskusija šia tema yra baigta.

SPONSORS

No comments found.

SPONSORS

SPONSORS