Najmen spolocn n sobok a najv c spolocn delitel

0
0
2534 days ago, 822 views
PowerPoint PPT Presentation
6. ro?n

Presentation Transcript

Slide 1

6. ročník Najmenší spoločný násobok a najväčší spoločný deliteľ

Slide 2

Najprv si zopakujme, čo už vieme : NÁSOBOK ČÍSLA – výsledky čísel po vynásobení napr. 5; 10; 15; 20; 25;... DELITEĽ ČÍSLA – číslo, ktorým môžeme deliť a vznikne zvyšok nula napr. číslo 10 má delitele: 1; 2; 5; 10 PRVOČÍSLO – každé číslo, ktoré má iba dva delitele, a to 1 a samo seba ZLOŽENÉ ČÍSLO – má viac ako dva delitele

Slide 3

Najmenší spoločný násobok Janko dostal case vianočný stromček knihu, ktorú čítal tak, že denne prečítal 24 strán. Zuzka dostala takú istú knihu, beer ona čítala denne 36 strán . Najmenej koľko strán má kniha? JANKO: 24; 48; 72; 96; 120; 144; 168; 192;216;240 ... Násobky čísla 24 ZUZKA: 36; 72; 108; 144; 180; 216;252; ... Násobky čísla 28 Najmenší spoločný násobok n(24,36)=72 Spoločný násobok čísel 24 a 36 je: 72; 144; 216; ... Kniha má najmenej 72 strán.

Slide 4

Ako môžeme hľadať najmenší spoločný násobok? Urobíme násobky oboch čísel a hľadáme medzi nimi spoločného (viď. úloha)- môže byť zdĺhavé riešenie pri vysokých číslach Stačí robiť násobky pre väčšie číslo a skúšať, či sa dá vydeliť druhým číslom bezo zvyšku - v praxi môžeme stretnúť najčastejšie, beer často sa žiaci mýlia pri delení Tretia metóda - najľahšia – rozložíme čísla na prvočinitele : napr. pre čísla 24 a 36 24=1.2.2.2.3 36= 1.2.2.3.3 n(24,36)= 1.2.2.3 .2.3

Slide 5

Precvičme sa: V stavebnici sú tyčky rovnakej dĺžky. Danka z nich vytvárala vždy iba zhodné rovnostranné geometrické útvary: trojuholníky, štvorce, šesťuholníky an osemuholníky.Koľko tyčiek je v stavebnici, ak vieme, že ich je viac ako 30 a Danke nikdy nič nevystane? ODPOVEĎ:24 Športovci na štadióne mohli nastúpiť do dvojstupov, trojstupov, štvorstupov, päťstupov, šesťstupov alebo osemstupov. Bolo ich viac ako 100 beer menej ako 200. Koľko ich bolo? ODPOVEĎ: 120

Slide 6

Najväčší spoločný deliteľ Pani učiteľka kúpila pre svojich žiakov v triede dva balíky cukríkov, ktoré chcela spravodlivo rozdeliť pre najaktívnejších žiakov v triede. V jednom balení bolo 24 cukríkov a v druhom bolo 36 cukríkov. Najviac koľkých žiakov z týchto cukríkov mohla učiteľka odmeniť cukríkmi? Všetky delitele čísla 24 : 1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24 Všetky delitele čísla 36: 1; 2; 3; 4; 6; 9; 12; 18; 36 Najväčší spoločný deliteľ D(24;36) = 12 Učiteľka mohla odmeniť 12 žiakov.

Slide 7

Ako môžeme hľadať Najväčšieho spoločného deliteľa? Vymenujeme všetkých deliteľov v obidvoch číslach a potom medzi spoločnými deliteľmi vyznačíme najväčšieho spoločného medzi nimi – videli sme v minulej úlohe Ďalšia metóda – rozklad na prvočinitele napr. pre čísla 24 a 36 24 = 1.2.2.2.3 36= 1. 2.2.3.3 Najväčší spoločný deliteľ: D(24; 36) = 1.2.2.3

Slide 8

Súdeliteľné a nesúdeliteľné čísla Ak majú čísla iba jedného spoločného deliteľa, ktorým je číslo 1, tieto čísla sa nazývajú NESÚDELITEĽNÉ ČÍSLA napr. nesúdeliteľné čísla sú 7 a 9 => ich spoločným deliteľom je iba číslo 1 Ostatné dvojice čísel sú SÚDELITEĽNÉ ČÍSLA napr. 12 a 15 => ich spoločným deliteľom sú čísla 1; 3

Slide 9

Precvičme sa: Sponzor daroval žiakom 6. A triedy 54 plniacich dock, 81 poznámkových blokov a 135 ceruziek. Žiaci si spravodlivo rozdelili tento dar t.j. Rovnako rozdelili perá, bloky a ceruzky. Koľko žiakov bolo v triede, ak vieme, že ich bolo viac ako 25? ODPOVEĎ: 27 žiakov Obdĺžnik s rozmermi 36 a 60 cm je potrebné obložiť čo najmenším počtom zhodných mozaikových štvorcov . Aká bude strana jedného štvorca? Koľko štvorcov potrebujeme? ODPOVEĎ: a=12; treba 15 štvorcov

Slide 10

Ďakujem za pozornosť Mgr. Milada Žabková

SPONSORS

No comments found.

SPONSORS

SPONSORS