Mga Akdang Nakaimpluwensya sa Panitikan ng Pilipinas at ng Daigdig

Mga akdang nakaimpluwensya sa panitikan ng pilipinas at ng daigdig l.jpg
1 / 118
1
0
1165 days ago, 18537 views
PowerPoint PPT Presentation

Presentation Transcript

Slide 1

Mga Akdang Nakaimpluwensya sa Panitikan ng Pilipinas at ng Daigdig Banal na Kasulatan/Bibliya (Aramaic, Latin, Griyego, Hebreo) Koran mula Arabia (Arabic) Iliad at Odyssey ni Homer (Griyego) Mahabharata ng India (Sanskrit) Canterbury Tales ni Chaucer (Old English) Uncle Tom's Cabin ni Harriet Beecher Stowe (Modern English) Divina Comedia ni Dante Alighieri (indecent Italian)

Slide 2

El Cid Compeador (Espanyol) Isanlibo at Isang Gabi (Arabic at Persyano) Aklat ng mga Araw ni Confucius (Intsik) Aklat ng mga Patay ng Ehipto Awit ni Rolando (Pranses)

Slide 3

Mga Akdang Nakaimpluwensya sa Panitikan ng Pilipinas at ng Daigdig {Pinakamahabang epiko} Mahabharata {Pag-uyam sa pag-uugali ng mga Ingles} Canterbury Tales {Pananaw sa impyerno, langit at purgatoryo} Divina Comedia {Pananampalatayang Kristyano} Banal na Kasulatan/Bibliya

Slide 4

Mga Akdang Nakaimpluwensya sa Panitikan ng Pilipinas at ng Daigdig {Pang-aalipin sa mga Itim} Uncle Tom's Cabin {Islam} Koran {Mitolohiya ng Gresya} Iliad at Odyssey

Slide 5

{Espanya} El Cid Compeador {Arabo at Persyano} Isanlibo at Isang Gabi {Intsik} Aklat ng mga Araw {Ehipto} Aklat ng mga Patay {Pranses} Awit ni Rolando

Slide 6

Ilang Kuru-kuro ukol sa mga akdang nakaimpluwensya sa panitikan ng Pilipinas Karamihan ay nakasulat sa wikang HINDI INGLES Karamihan ay mga akdang Europeo Salamin ng kolonyal/kolonisadong pag-iisip ng mga Pilipino (utak-Kanluranin)

Slide 7

Ang Mga Panahon ng Panitikan sa Pilipinas (Historikal na Dulog/Approach)

Slide 8

Panahong Katutubo/Pre-Kolonyal/Bago Dumating ang mga Kastila (BAGO mag-1521)

Slide 9

Panahong Katutubo/Pre-Kolonyal/Bago Dumating ang mga Kastila Ang panitikan sa panahong ito ay… Karaniwang pasalindila (oral) Tumatalakay sa paraan ng pamumuhay (lifestyle) ng ating mga ninuno Nagpapatunay na MAY SIBILISASYON/KABIHASNAN na ang mga katutubo sa Pilipinas bago dad dumating ang mga Kastila Matatagpuan clamor sa mga palayok, banga, kawayang bumbong (isang species ng bamboo) atbp. kung nakasulat

Slide 10

Anyo ng Panitikan sa Panahong Katutubo Alamat Kwentong Bayan Epiko Awiting Bayan Bugtong Salawikain at Kasabihan

Slide 11

Iba't Ibang Epiko Bidasari (Moro) Tatuang, Tulalang, Tuwaang (Bagobo) Parang Sabir (Moro/Tausug) Haraya (Bisaya) Maragtas (Bisaya) Kumintang (Tagalog) Biag (Buhay) ni Lam-Ang (Ilokano) Ibalon (Bicolano) Bantugan (Muslim/Maranao)

Slide 12

Iba't Ibang Epiko Labaw Donggon (Ilongo) Handiong (Bikol) Hudhud (Ifugao) Alim (Ifugao) Hinilawod (Bisaya) Indarapatra at Sulayman (Magindanaw)

Slide 13

Awiting Bayan Oyayi/hele (pagpapatulog ng bata) Kalusan (paggawa) Kundiman (pag-ibig) Diona (kasal) Kumintang/tagumpay (pandigma) Dalit/himno (pagsamba sa anito/panrelihiyon) Dung-aw (pagdadalamhati/pagluluksa sa patay) Soliranin (pagsasagwan) Talindaw (pamamangka)

Slide 14

Mga Bugtong Gintong binalot ng pilak/pilak na binalot ng balat. (itlog) Hindi hayop, hindi tao/walang gulong tumatakbo. (agos ng tubig) Dahong pinagbungahan/bungang pinagdahunan. (pinya) Bumili ako ng alipin/mataas dad sa associated. (sombrero) Pinihit ko si kaibigan, bumukas ang daanan. (susi)

Slide 15

Mga Bugtong Nang bata'y submarino, nang tumanda'y eroplano. (lamok) Natuwa ang nawalan, nagalit ang nakakuha. (utot) Prutas na kaysarap kainin, may itim na perlas kung hatiin. (papaya) Isang pindot ng daliri, impormasyo'y sari-sari. (web) Tubig sa kaitaasan, ang ulo'y bilugan. (niyog/buko)

Slide 16

Salawikain at Kasabihan Ang hipong palatulog, inaanod ng agos. Kung may isinuksok, may madudukot. Ang magtanim ng hangin, bagyo ang aanihin. Kung may tiyaga, may nilaga. Umiwas sa baga, sa apoy nasugba. Ang maniwala sa sabi-sabi, walang draw sa sarili.

Slide 17

Panahon ng Kolonyalismong Espanyol (1521?- 1860s)

Slide 18

Panahon ng Kolonyalismong Espanyol Ang panitikan sa panahong ito ay… Karaniwang pasulat Tumatalakay sa paksang panrelihiyon Salamin ng kulturang Kanluranin (western) Karaniwang nakasulat sa wikang Espanyol

Slide 19

Mga Unang Aklat na Nilimbag Doctrina Cristiana (bilinggwal na katesismo; aklat ng mga panalangin atbp.) Hal. "Ylan po ang Dios?" "Isa po laman, datapuat may tatlon persona." Nuestra Señora del Rosario (novenario; aklat ng nobena/debosyon sa Mahal na Birhen )

Slide 20

Bersyon ng Pasyon Padre Gaspar Aquino de Belen Luis Guian Padre Mariano Pilapil (pinakagamitin ang kanya) Padre Aniceto dela Merced

Slide 21

Halimbawa ng mga saknong sa pasyon

Slide 22

Panitikang Didaktiko Nangangaral Nagbibigay ng mga tuntuning dapat sundin sa maayos na pamumuhay Dalawang pangunahing halimbawa: "Pagsusulatan ng dalawang binibinbi na sina Urbana at Feliza" (Padre Modesto de Castro) "Tandang Basio Macunat"

Slide 23

Ang Awit at Korido Hango sa mga akdang Europeo Romantisista Eskapista Kasangkapan upang maipalaganap ang kolonyal na pag-iisip Ginamit clamor ng mga Pilipino upang ilantad at tuligsain ang pagmamalabis ng gobyernong kolonyal

Slide 24

Duplo at Karagatan Patulang pagtatalo na may halong malalim na pagpapatawa/silliness/mind Isinasagawa sa burol/lamay/wake at sa pasiyam, anibersaryo ng pagkamatay atbp. String aliw sa kamag-anak ng yumao Pampalipas-oras sa mga gabi ng lamay

Slide 25

Karilyo Puppet appear (anino ng mga tau-tauhang gawa sa karton na nasa likod ng puting tabing na iniilawan ng gasera/light sa likuran nito)

Slide 26

Moro-moro/Komedya Magarbong presentasyon Isinasagawa sa tanghalan na itinayo sa lansangan Ginamit na kasangkapan upang ipalaganap ang Kristyanismo Romantisista Kanluraning tagpuan/setting

Slide 27

Mga Dulang Panrelihiyon Tibag (ukol sa paghahanap ni Emperatris Santa Elena sa krus ni Kristo) Senakulo (ukol sa pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo) Panunuluyan (ukol sa paghahanap ng matutuluyan ng Banal na Mag-anak sa panahong kagampan/manganganak na ang Birheng Maria)

Slide 28

Ang unang "tula" May bagyo ma't may rilim ang ola'y titigisin, aco'y magpipilit racket: aking paglalakbayin tuluyin kong hanapin Diyos na ama namin.

Slide 29

Tulang bilinggwal Nililikha ng mga LADINO (makatang bihasa sa Tagalog at Espanyol) Karaniwang nakasingit lamang sa mga aklat sa gramatika o kaya'y katesismo Mga LADINO: Fernando Bagongbant at Pedro Suarez Osorio

Slide 30

"Tunay na Tula" Phelipe de Jesus ng San Miguel, Bulacan – ang "unang tunay na makata" sa Tagalog "Ybong camunti sa pugad A little feathered creature in the home sa inang inaalagad Nurtured by its mom ay dili macalipad can't fly hangan sa di magcapacpac until its wings create. Loob ninyong masilacbo Your irate emotions parang ningas na alipato resemble flying coals sa alapaap ang tongo that will go to the sky ay bago hamac na abo. and turn out to be humble slag.

Slide 31

Panahon ng Kilusang Propaganda/Pagbabagong-Diwa/Pagbabagong-Isip (1860s-1892)

Slide 32

Panahon ng Kilusang Propaganda/Pagbabagong-Diwa/Pagbabagong-Isip Ang panitikan sa panahong ito ay karaniwang… Tumutuligsa sa string aabuso ng gobyernong kolonyal Nagkikintal ng pagkamakabayan Humihingi ng reporma Humuhubog ng sariling pagkakakilanlan ng mga Pilipino (pinauso ang pagtukoy sa mamamayan ng Pilipinas na Filipino; ikinarangal ang pagiging indio ) Nakasulat sa Espanyol (sapagkat nais nilang magbago ang mga Kastila; hindi PA nila nais na maging malaya ang Pilipinas)

Slide 33

Mga Repormang Hinihingi ng Kilusang Propaganda Asimilasyon ng Pilipinas bilang lalawigan/probinsya ng Espanya Iba't ibang karapatan para sa mga Pilipino na tinatamasa ng mga Espanyol sa Espanya (malayang pamamahayag, pagpoprotesta, pagpupulong atbp.) Pilipinisasyon ng mga parokya Pagkakaroon ng kinatawang Pilipino sa Cortes (ang tawag sa parlamento/parliament ng Espanya)

Slide 34

Mga Nobela La Loba Negra (Ang Babaeng Lobong Itim) ni Padre Jose Burgos – pinaniniwalaang nakaimpluwensya rin sa mga 2 obra maestra ni Rizal Noli Me Tangere at El Filibusterismo ni Jose Rizal Fray Botod (ayon sa ibang aklat ay maikling nobela ngunit sa aktwal ay maikling kwento) ni Graciano Lopez-Jaena – ukol sa masasamang katangian ng mga prayle sa Pilipinas twelve Ninay ni Pedro Paterno – diumano'y kauna-unahang "nobelang panlipunan"

Slide 35

Mga Sanaysay Filipinas Dentro de Cien Años (Ang Pilipinas Pagkalipas ng 100 Taon) ni Jose Rizal – mga hula ni Rizal ukol sa kahihinatnan ng Pilipinas: binanggit niya na posibleng sakupin tayo ng Estados Unidos sa ating paglaya at totoo nga… Sobre La Indolencia de los Filipinos (Hinggil sa Katamaran ng mga Pilipino) – sinagot (sinupalpal) ni Rizal ang mga buladas ng mga Kastila na diumano'y tamad ang mga Pilipino

Slide 36

Mga Sanaysay Sa Mga Kababayang Dalaga sa Malolos (liham) ni Jose Rizal – isa sa mga akdang Tagalog ni Rizal na naging well known; nagbibigay-inspirasyon at - papuri sa mga kababaihan ng Malolos, Bulacan na nais magtayo ng paaralang pambabae sa kanilang bayan

Slide 37

Mga Sanaysay La Frailocracia en Filipinas (Pangingibabaw ng mga Prayle sa Pilipinas) – tumutuligsa sa katiwalian at kawalang-katarungan at pangingibabaw sa Pilipinas ng mga prayle twelve

Slide 38

Parodiya (Parody/Lampoon) Dasalan at Tocsohan ni Marcelo H. del Pilar – koleksyon ng Katesismo at mga dasal na pinarodiya upang tuligsain ang mga prayle

Slide 39

Ilang bahagi ng "Dasalan at Tocsohan" Aba ginoong barya, nakapupuno ka ng alkansya. Ang prayle ay sumasaiyo. Bukod ka niyang pinagpala't pinahigit sa lahat. Pinagpala rin naman ang kaban mong mapasok. Santa Clause barya, ina ng deretso, ipanalangin mo kaming huwag anitan at kami'y ipapatay. Siya nawa.

Slide 40

salin ng Aba Ginoong Barya Hail goodness coin, you top off the piggy bank. The monks are with you. Favored are you among all and further increased by the ministers. Furthermore, honored likewise is

SPONSORS

No comments found.

SPONSORS

SPONSORS