Meetinstrumenten voor effectiviteit

0
0
2534 days ago, 812 views
PowerPoint PPT Presentation
Meetinstrumenten voor effectiviteit. BSI OQ Korte klachten lijst (Lange en Appelo) 4k's Trimbos kwadranten Rom. "Brief Side effect Stock". Verkorte versie van de SCL-90 53 things 9 subschalen (met 4 tot 6 things) "Hoeveel last de afgelopen week inclusief vandaag"

Presentation Transcript

Slide 1

Meetinstrumenten voor effectiviteit BSI OQ Korte klachten lijst (Lange en Appelo) 4k's Trimbos kwadranten Rom

Slide 2

"Brief Symptom Inventory" Verkorte versie van de SCL-90 53 things 9 subschalen (met 4 tot 6 things) "Hoeveel last de afgelopen week inclusief vandaag" Antwoordcategorieën 0 – 4 Scoring (gemiddelde) 0 – 4 (of T-score)

Slide 4

BSI Subschalen Lichamelijke klachten (SOM) Cognitieve problemen (COG) Interpersoonlijke gevoeligheid (INT) Depressieve stemming (DEP) Angst (ANG) Hostiliteit (HOS) Fobische apprehension (FOB) Paranoïde gedachten (PAR) Psychoticisme (PSY) Totaal score (TOT)

Slide 5

Lichamelijke klachten (SOM) Duizeligheid of moeite je evenwicht te bewaren

Slide 6

Cognitieve problemen (COG) Concentratie problemen

Slide 7

Interpersoonlijke gevoeligheid (INT) Gauw gekwetst of geraakt zijn

Slide 8

Depressieve stemming (DEP) Je solemn voelen

Slide 9

Angst (ANG) Zomaar plotseling blast worden

Slide 10

Hostiliteit (HOS) Woede-uitbarstingen kick the bucket je niet kan beheersen

Slide 11

Fobische anxiety (FOB) Bepaalde dingen, plaatsen of activiteiten vermijden omdat je er angstig van wordt

Slide 12

Paranoïde gedachten (PAR) Het gevoel dat anderen misbruik van je maken als je niet oppast

Slide 13

Psychoticisme (PSY) Het idee dat een ander je gedachten kan beïnvloeden

Slide 14

Aanvullende things Weinig eetlust Moeite met in slaap vallen Gedachten aan sterven of aan de dood Je schuldig voelen

Slide 15

Algemene indicatoren BSI Totaalscore Aantal aanwezig symptomen (score > 0) Ernst aanwezige symptomen

Slide 16

OQ-45 Outcome Questionnaire Voordelen OQ: Korte schaal Brede meetpretentie Zowel +items als - things

Slide 18

Drie subschalen Klachten en symptomen (SD) Interpersoonlijk functioneren (IR) Maatschappelijk functioneren (SR) En: Totaalscore (TOT)

Slide 19

Symptom Distress - SD Ernst van de klachten en symptomen Vooral depressie en tension, maar ook middelen misbruik Een hoge score betekent veel last; een lage score weinig last of ontkenning van symptomen. Voorbeeld things: 10. Ik ben angstig 36. Ik ben nerveus 42. Ik voel me neerslachtig

Slide 20

Interpersonal relations - IR Interpersoonlijk Functioneren in relatie met accomplice/gezin/familie/vrienden Een hoge score betekent dat de respondent problemen heeft operation deze gebieden; een lage score afwezigheid en, sterker nog, tevredenheid over de relatie met naasten. Voorbeeld things: 7. Ik ben ongelukkig in mijn huwelijk/relatie 17. Ik heb een onbevredigend seksleven

Slide 21

Social Role - SR Functioneren operation werk/opleiding In hoeverre men in staat is maatschappelijke "verplichtingen" te vervullen operation werk, thuis in het huishouden of in een opleiding. Conflicten operation het werk, een hoge werkdruk ervaren, inefficiënt functioneren leiden tot een hoge score. 14 Ik werk/studeer te veel 44. Ik ben zo kwaad operation het werk/operation school dat ik iets kan doen waarvan ik spijt zou kunnen krijgen

Slide 22

Korte Klachten Lijst 13 things (0 – 4) Aangeven "hoeveel last u ervan heeft" (0 = geen – 4 = heel erg) + 14. "Andere klachten, nl… ." Totaal score 0 – 52 Alpha = .79 tot .85 Geen tijdspanne Kort-entryway de-bocht

Slide 23

Items Angsten Concentratieproblemen Geheugenproblemen Depressiviteit Lichamelijke klachten Prikkelbaarheid Relatieproblemen Zelfmoordgedachten of –pogingen Eetstoornissen (Neiging) uzelf (te) beschadigen Seksuele problemen Slaapproblemen Verslavingen, nl…

Slide 24

Vier K's Klachten kkl Kwaliteit van leven In hoeverre heeft het lijden onder uw klachten de laatste maand negatieve invloed gehad operation uw … werk/sociale leven/gezinsleven Kosten Zorgconsumptie en arbeidsverzuim Klantsatisfactie Welke rapportcijfer geeft u (tot nu toe) voor de manier waarop PsyQ met u en uw problemen is omgegaan

Slide 25

Kwadranten Trimbos

Slide 26

Discussie Overwegingen bij keuze instrument Meetpretentie Informatiewaarde Omvang Beschikbaarheid in het publieke domein Standarisatie van instrumenten of scoring?

Slide 27

Routine Outcome Monitoring & QuestManager

Slide 28

Achtergrond 1 Vragenlijstproject Amsterdam (1994) VU GGZ Buitenamstel PCA-Quest – QuestManager (1998)

Slide 29

Achtergrond 2 Routine Outcome Monitoring Leiden (2001) LUMC Rivierduinen Webbased QuestManager (2005) Rivierduinen Techxx

Slide 30

Achtergrond 3 Samenwerking universiteit en GGZ: Dataverzameling problematisch display voor ROM programming (QuestManager) Uiteindelijk doel: éé n standaard voor ROM uniformiteit in programming en meetinstrumenten gezamelijk gegevensbestand

Slide 31

ROM Routinematig ernst van de klachten vaststellen Gebruikmaken van gevalideerde meetinstrumenten Generieke en stoornisspecifieke vragenlijsten Registratie van de behandeling + impact

Slide 32

Doelstelling Individuele uitkomst ter ondersteuning van de behandeling RCT techniek toepassen in klinische setting Geaggregeerde information voor wetenschappelijk onderzoek en kwaliteitsbewaking (benchmarking)

Slide 33

SAS-ROM bij G7 Samenwerking van 7 GGZ instellingen (Rivierduinen, SBG, Noor-holland Noord, Breburg, Reinier van Arkel, Delftland, Adhesie) Stemmingsstoornissen Angststoornissen (Somatoformen stoornissen) Behandeling volgens zorgprogramma's Stepped mind Evidence based Geprotocolleerd Gemeten "Vicino"/PrimQuest Screening Monitoring 1ste lijn Collaborative care

Slide 34

Opzet G7 Diagnostiek volgens de MINI-in addition to Beoordelingsschalen: MADRS CGI GAF Zelfrapportage vragenlijsten: BSI MASQ SF36 Stoornisspecifiek

Slide 35

Baseline Meting Stap Introductie en uitleg MINI Beoorde-ling schalen Vragen-lijsten Aantal 1-3 4-12 Duur 5 min 15-45 min 5-10 min 20-60 min Duur: Maximaal 2 uur

Slide 36

Vervolgmeting (na 3 mnd) Stap Intro Beoorde-lings-schalen Vragen-lijsten Aantal 1-3 4-12 Duur 5 min 5-10 min 20-60 min Duur: Maximaal 1 uur

Slide 37

Schematisch: Intake Treatment 1 Treatment 2 FU MINI BSI SF-36 BDI-II DAS13 DAPP-SF BSI SF-36 BDI-II DAS13 BSI SF-36 BDI-II DAS13 BSI SF-36 BDI-II DAS13

Slide 38

Resultaten weergeven Simpel én informatief Drie presentatie vormen In tabel Grafisch In tekst (voor rapportage)

Slide 39

Soorten resultaten Voor elke vragenlijst: Score operation (sub)schalen vergeleken met twee normgroepen patiënten normalen Beloop over de tijd voor meerdere meetmomenten Vergelijking van twee meetmomenten

Slide 40

Uitkomst (tabel)

Slide 41

Beloop (tabel)

Slide 42

Beloop (grafiek)

Slide 43

Discussie Behandelaars versus testmedewerkers Beoordelingsschalen versus zelf-rapportage Op de instelling versus thuis

SPONSORS