Kalbos dalys

Kalbos dalys l.jpg
1 / 7
0
0
1240 days ago, 1045 views
PowerPoint PPT Presentation
Kalbos dalys. Savaranki

Presentation Transcript

Slide 1

Kalbos dalys

Slide 2

Savarankiškos Nesavarankiškos Daiktavardis Prielinksnis Būdvardis Kalbos dalys Jungtukas Veiksmažodis Skaitvardis Dalelytė Įvardis Jaustukas Prieveiksmis Ištiktukas

Slide 3

Atpažinkite savarankiškas kalbos dalis Trys Tas Medinis Statyti Šalia Pamatas

Slide 4

Atpažinkite nesavarankiškas kalbos dalis. Labas Pokšt Kai Pas Vėl

Slide 5

Sakinys

Slide 6

Vientisinis Sudėtinis Vienas gramatinis centras Du ir daugiau gramatinių centrų Jonas eina, o P etras bėga. Jonas eina.

Slide 7

Sudėtinis Jungtukinis Bejungtukis Sujungiamasis o wager tačiau ar arba ir... Prijungiamasis Kad run nes nors ...

SPONSORS

No comments found.

SPONSORS

SPONSORS