IT galimybes kurybi kumo ir inovatyvumo ugdyme

0
0
2534 days ago, 822 views
PowerPoint PPT Presentation
IT galimyb?s k?rybi

Presentation Transcript

Slide 1

IT galimybės kūrybiškumo ir inovatyvumo ugdyme V.Brazdeikis

Slide 2

T URINYS Įvadas (arba "iš eiti iš vakaro ") Apibrėžimai: kūrybiškumas, inovacija Kūrybiškumas ir inovacija ugdyme Apibrėžimai: informacinės technologijos, jų pokyčiai IT galimybės ugdant kūrybiškumą ir inovacijas

Slide 3

K ŪRYBINGUMAS K ūrybiškumas veikla , kai pasitelkus vaizduotę sukuriamas vertingas ir orginalus prduktas NACCCE* (UK) 1999 Kūrybingumas hat tikra specifinė žmogaus asmenybės savybė pamatyti ar sugalvoti greičiau ar kitaip, efektyviau už nei įprasta spręsti problemas. Kūrybiškumas – tai individo polinkis į naują, originalų ar novatorišką ko nors komponavimą, modeliavimą ar mąstymą. D.Kirvelis (www.kurybiskumas 2009.lt)

Slide 4

Kūrybiškumas Vaikystė Jaunystė Branda Žmogaus amžius KŪRYBIŠKUMO KAITA MŪSŲ VISUOMENĖJE D.Kirvelis (www.kurybiskumas 2009.lt)

Slide 5

Kūrybiškumo paradoksas Most youngsters believe they're very inventive , most grown-ups believe they're definitely not. All through the world, organizations and associations are attempting to contend in a universe of monetary and mechanical change that is moving quicker than any time in recent memory. They desperately require individuals who are imaginative, creative and adaptable. Over and over again they can't discover them. Many individuals leave training with no thought what their genuine inventive capacities are. H ow we ought to teach our kids and each other to meet the unprecedented difficulties of living and working in the 21st century. S ir K en R obinson

Slide 6

Kūrybiškumo matavimas N egalima vykdyti , to kas nera ismatuojama Kaip i š matuoti kurybiskum ą , inovatyvum ą Vertinimui - computerized portfolio Internetas egzaminui Danijoje

Slide 7

Kūrybiškumo ugdymas K ū rybiskum o negali mama i š mokyt i , wager jis gali b ū ti skatinimas (encouraging) , sukūrus reikalingą aplinką, leidžiant svajoti ir klysti Kūrybiškumui reikalingi tinklai (pvz. etwining) Norėdami ugdyti kūrybiškumą patys turime veikti kūrybiškai Kūrybiškumui būtinas konstruktyvistinis mokymas

Slide 8

Inovacija In ovacija naujas ar reikšmingai pagerintas produktas (prekė, paslauga) ar procesas, naujas rinkodaros metodas, ar naujas organizacinis metodas, nauja verslo praktika, darbo vietos patobulinimas ar nauji išoriniai ryšiai Oslo Manual, OECD 2006 I novacija – tai gebėjimas pastebėti pasikeitimą ir tinkamai jį panaudoti verslo sėkmei S isteming an inovacij a – nuosekl us tokių pasikeitimų ieškojim as ir išnaudojim as . P.F.Druckeris ( http://www.atgimimas.lt/articles.php?id=1056646201\ ) Inovacija – yra butinybe siandienos ekonomikai Skirtumai: kurybi š kumas - id ėjų atsiradimas, inovacija - jų į gyvendinimas

Slide 9

IKT novacija mokykloje Novacija - ateities mokyklose informacinės technologijos taps galingu mokymosi įrankiu. Informacinė technika išlaisvins mokymąsi iš laiko ir erdvės įtakos ( Abbott, 1991).

Slide 10

Kompiuteriai Kompiuterius papildantys įrenginiai mokykloje sound video aparatūra, spausdintuvai, skaitliai, multimedijiniai projektoriai, dideli monitoriai, TV, interaktyvios lentos, „ virtualios tikrovės", valdymo prietaisai (matuokliai, skaitmeniniai mikroskopai,... ) ... Kompiuterių klasės programuoto mokymo klasės „balsavimo klasės" demonstracinės klasės (monitoriai)

Slide 11

Planšetiniai kompiuteriai būna dviejų stilių – „atlenkiamos klaviatūros", t.y. su lentelės dydžio ekranu, ir kaip ir nešiojamame kompiuteryje – su integruota klaviatūra, ir „rašymo lentelės" tipo kompiuteriai, neturintys klaviatūros KOMPIUTERIAI Delninis kompiuteris – nedidelis mobilus įrenginys, galintis atlikti daugelį asmeninio kompiuterio atliekamų funkcijų.

Slide 12

TELEFONAS Mobilusis telefonas yra universali bendravimo ir informacijos priemonė: - skambinti ir priiminėti skambučius - siųsti bei gauti įvairaus turinio žinutes (SMS, MMS), - fotografuoti, - filmuoti, - įrašyti garsą, - klausytis muzikos, - prisijungti prie mobiliojo interneto (WAP) ir interneto tinklalapių, - naudotis mobiliosios bankininkystės paslaugomis, - žiūrėti televiziją ar naudotis vaizdo skambučiais Mobilusis telefonas – personalinis kompiuteris

Slide 13

Interaktyvios lentos ,, Kiet ųjų" veikimas pagrįstas siųstuvo – imtuvo principu. Interaktyviosios lentos paviršiui naudojama įprasta balta lenta, subterranean insect kurios rašoma flomasteriais. Jų korpuse įmontuotas siųstuvas, o lentos šone - imtuvas, kuris skaito rašiklio koordinates ir taip atkuria vaizdą kompiuteryje. „Minkštųjų" lentų rašomasis paviršius jautrus lietimui. Wagered kokiu daiktu liečiant interaktyviosios lentos paviršių „suaktyvinama" liečiama vieta, kurią kompiuteris fiksuoja kaip rašiklio koordinatę.

Slide 14

Virtualūs pasauliai

Slide 15

Mikroskopai (I) Mokiniai renka informaciją apie vandens kokybę bei jame esančius mikroskopinius augalus ir gyvūnus.

Slide 16

MIKROSKOPAI (II) Mokiniai naudos skaitmeninį mikroskopą, kad galėtų stebėti sėklų dygimą.

Slide 17

SKAITMENINIAI FOTOAPARATAI kokybiškos fotografijos; lengva išsaugoti; patogu koreguoti kompiuterinėmis priemonėmis; skaitmeninių fotoaparatų LCD ekranėliai, suteikia galimybę atlikti nuotraukų peržiūrą. galimybė nepavykusius kadrus ištrinti iš savo fotoaparato tuoj po jų padarymo; galimybė filmuoti; mažas svoris; patrauklus dizainas.

Slide 18

PROJEKTORIAI

Slide 19

Programinė įranga bendrosios paskirties Prezentacijų kūrimo programos Teksto rengimo Lentelių rengimo Piešimo įrankiai. Nuotraukų tvarkymas Video siužetų tvarkymas mokomosios kompiuterinės priemonės Crocodile innovation Mokomieji žaidimai Simcity Specializuoti vartotojiški produktai

Slide 20

Internetas, kaip informacijos šaltinis, informacijos paieška Wikipedia Intranetas, ekstranetas Mokyklų Internet svetainės Komunikacijos priemonės mokyklose (pokalbiai (skype), forumai, el.paštas) Mokymo priemonės internete http://mkp.emokykla.lt Internetiniai įrankiai (yahoogroups, eportfolio, el. laikraštis, Žodžių soft drinks, testavimo įrankiai) Virtuali mokymosi aplinka (Moodle, aTutor, WebCT) http://vma.emokykla.lt

Slide 21

Galimos tematinės sritys (ES) - Cultural and imaginative ventures – where the tasteful and the financial correspond (e.g. plan) - Regional and urban advancement techniques in light of inventiveness and development - Cultural differing qualities as a wellspring of imagination and development - Innovation for maintainable improvement - I KT media įranga savo kūrybiškumui išreikšti - Mathematics, science and innovation studies to advance a creative outlook - Improving comprehension of the development procedure and enterprise - Innovation out in the open and private administrations

Slide 22

Klausimai mokytojui Kaip galima kūrybiškai derinti savo dalyko išmanymą, turimus IKT gebėjimus ir patirt į , kad galėt ume tobulinti mokymą ir mokymąsi? Ar galite nustatyti sritis, kuri ose sunku mokyti? Ar galiu naudoti I K T kad padėt ų išvengti sunkumų ? K okios IKT techninė s įrang os , programinė s įrang os ar įgūdžių, Jūsų manymu, jums reikia norint taikyti IKT mokym e ? Ar galite sukurti profesionalų plėtros planą , tuo tikslu ? Ar jums svarbu pamatyti gerąją patirtį savo kolegų kitose mokyklose ar internetu ? Ar galite diskutuoti dėl naujų būdų taikant IKT savo dalyk o srityje su savo kolegomis, mokytojais kitose mokyklose ar su mokiniais? M okytojai turėtų pradėti mokyti su prielaida, kad visi mokiniai greičiausiai yra kūrybingi. Mokytojų kūrybines IKT panaudojimas sukuria palankią mokymosi aplinką, wager negali tiesiogiai skatin ti mokinių kūrybiškumą.

Slide 23

IKT taikymas kūrybiniame procese Avril M Loveless, School of Education, University of Brighton IKT gali būti vertinamas kaip priemonių rinkinys, kuris gali būti pasirinktas, jei šios priemonės tinka kūrybin iam procesą. Besimokantieji gali naudotis IKT siekiant savarankiškai ar bendradarbiaujant kurti savo kūrybinės vaizduotės produktus IKT sudaro sąlygas veikti lanksčiais, autentiškais ir kūrybi škais būdais, kurie anksčiau buvo neprieinami vykdant kūrybinę veiklą be technologijų. P roblem os: ištekli ai , tvarkarašči ai , mokymo ir vertinimo reikalavim ai , kurie gali slopinti besimokančiojo įsitraukim ą į kūrybinius procesus ir tapti paviršutiniškas ar fragmentiškas sutelki insect dėmesį tik į produktus.

Slide 24

Galimos veiklos Video siužetai, mokinių prezentacijos Laikraščio rengimas Eportfolio rengimas Film ų k ū rimas ir j ų publika vimas (mokiniai Y out u be ž i ū ri daugiau nei TV )

Slide 25

EDUKACIJA – AUKŠČIAUSIO LYGIO INFORMACI Nė TECHNOLOGIJA Vertinant visuomenės gyvenimo raidą, iš platesnio požiūrio - informacinių technologijų raidos pozicijų, t.y. organizuotų sistemų teorijos - uždarojo-ciklinio kodavimo-dekodavimo požiūriu, tenka pripažinti, kad aukščiausio rango informacinė technologija yra žmonių,ypač jaunimo EDUKACIJA . Edukaciją suprantant kaip neuroinformacinę technologiją, kuria kiekvienam bręstančiam vaikui – turinčiam unikalią įgimtą informacijos gamybos technologiją - smegenis, padedama susirasti ta kūrybinės veiklos sritis, kuriai jis yra gamtos sukurtas. D.Kirvelis (www.kurybiskumas 2009.lt)

Slide 26

Pabaigai Jei norime, kad LIETUVA būtų SOLIDARI KŪRYBINĖ VISUOMENĖS, pirmiausia turime radikaliai pakeisti edukacinę sistemą iš mokymo ATKARTOK (mėgdžiok) – mokymusi – SUGALVOK, konstruok-kurk savo požiūrio sistemą. Europie čio kūrybiškumas užkoduotas jo DNR - e D.Kirvelis (www.kurybiskumas 2009.lt)

SPONSORS

No comments found.

SPONSORS

SPONSORS