Intraveneuze thuisbehandeling

0
0
2675 days ago, 2524 views
PowerPoint PPT Presentation
Intraveneuze thuisbehandeling. Geen zorgen? Cora de Kiviet, Mama ANP, Medical attendant professional CF centrum (UMC) WKZ Jenneke Ebbers, Verpleegkundige Thuiszorgtechnologie/Haematologie (UMC) AZU Drs. Evelien Firouzi-Boerhof, Medical attendant professional CF centrum (UMC) AZU. Inhoud.

Presentation Transcript

Slide 1

Intraveneuze thuisbehandeling Geen zorgen? Cora de Kiviet, MA-ANP, Nurse expert CF centrum (UMC) WKZ Jenneke Ebbers, Verpleegkundige Thuiszorgtechnologie/Haematologie (UMC) AZU Drs. Evelien Firouzi-Boerhof, Nurse expert CF centrum (UMC) AZU

Slide 2

Inhoud Voorwaarden voor thuisbehandeling Logistiek en organisatie Technieken gekoppeld aan de patiënt Technieken voor toediening Toekomst Evidence Praktijk Casus Stellingen

Slide 3

Voorwaarden voor thuisbehandeling Patiënt geeft toestemming voor de behandeling (Informed assent) 24 uurs ondersteuning (bereikbaar-en beschikbaarheid hulpverlening thuis) Handelingsprotocollen 'Technische handelingen thuis: onderdeel infuustechnologie" Deskundigheidsbevordering, (huis)artsen, wijkverpleegkundigen Materialen in kleinverpakking Mogelijkheid tot opname in het ziekenhuis Medisch verantwoord

Slide 4

Doel intraveneuze thuisbehandeling Voorkomen van langdurige of veelvuldige ziekenhuis opnames Infuus thuis Doorgaan van "normale leven" ondanks chronische ziekte/behandeling Minder gevaar kruisinfectie Geen segregatie nodig …

Slide 5

Betrokken bij thuisbehandeling Patiënt/ouders/verzorgers Behandelend expressions/group Infuustechnologie verpleegkundige Verzekering Facilitair bedrijf Apotheek Huisarts Technische thuiszorg/mantelzorg

Slide 6

Logistiek en organisatie Aanmelding Machtiging Apotheek Recept geneesmiddel Materialen Instructie patiënt en mantelzorg Start thuisinfusie in het ziekenhuis Nazorg en begeleiding

Slide 7

Organisatie in Nederlandse ziekenhuizen Specialistisch CF verpleegkudigen/consulent/NP Verantwoordelijk voor: machtigingsaanvraag verzekering aanvraag materiaal instruktie quiet/ouders thuiszorgondersteuning Servicepunt/transferpunt UMCU: thuiszorgtecnologie (TZT)

Slide 8

CF aanmeldingen thuiszorgtechnologie

Slide 9

Infuus toedieningen Antibiotica Pijnmedicatie Bloedproducten Vocht en andere medicatie TPV = Totale Parenterale Voeding

Slide 10

Beslismodel veneuze toegang PI= perifeer infuus SC= Sub clavia/jugularis MID= mid line PICC= fringe Inserted Central Catheter GET= Getunnelde CVC VIT= Volledig Implanteerbaar Toedieningssysteem Danek&Kilroy, 1997

Slide 11

3 dagen 3 dagen tot 6 weken 1 week tot 4 weken 1 week tot 12 maanden 3 weken tot 6 maanden > 6 weken en intermitterend Mogelijkheden veneuze toegang pi Midline Subclavia/jugularis PICC Getunnelde katheter Volledig Implanteerbaar Toedieningssysteem

Slide 12

Voordelen Systeem is relatief goed in te brengen Weinig belastend voor patiënt Groot volume toedienen mogelijk Nadelen Chemische flebitis Moet regelmatig opnieuw worden ingebracht (bij kinderen) Niet alle medicatie mogelijk Beperkt de mobiliteit van de arm Systemisch toedienen van pijnmedicatie kan leiden tot additional bijwerkingen Perifeer infuus

Slide 13

PICC (Peripheral Inserted Central Catheter) Alternatief perifeer infuus, subclavia en jugularis Kosten besparend Kwaliteit verhogend Enkel en dubbel lumen Geen risico voor pneumothorax Geschikt voor alle infuus-vloeistoffen Middellang tot lang te gebruiken Geschikt voor kliniek en thuis

Slide 14

Aantal PICC ingebracht

Slide 15

Peripheral Inserted Central Catheter (PICC)

Slide 17

Voordelen: Kan onbeperkt in situ blijven Huid biedt bescherming tegen infecties Baden mag mits niet aangeprikt Indien niet in gebruik 1x for each maand doorspuiten Nadelen : Grotere chirurgische ingreep "stream" is beperkt Verwijdering entryway chirurg Flink litteken blijft na verwijdering zichtbaar Volledig Implanteerbaar Toedieningssysteem (VIT)

Slide 18

Technieken voor toediening AB Zelfledigende medicatie tapes Elastomeerpomp o.a. Intermate™, Easypump™ Elektronische pompen o.a. CADD Legacy Plus ™ , Bodygard ™

Slide 19

Elastomeer ceremony

Slide 20

Draagbare elektronische grandeur

Slide 21

Naaldloze connector voorkomt ongelukken!

Slide 22

Verplaatsing van vloeistof Bij aan-en afkoppelen geen vloeistof-verplaatsing Bij afkoppelen of aankoppelen wordt bloed in de katheter opgezogen Bij afkoppelen wordt additional vloeistof afgegeven

Slide 24

Toekomst thuisinfusie (techniek) Juiste keuze toedieningsweg Vaker keuze PICC Gebruik van naaldloze connector Soepele uitvoering van ketenzorg Korter verblijf in het ziekenhuis

Slide 25

Knelpunten Infuustherapie thuis is wél of niet ZVZ!? CIZ geeft soms AWBZ-indicatie, soms niet Zonder AWBZ-indicatie is financiering onzeker Ziekenhuis heeft geen spending plan voor ZVZ Huisarts is slechts operation papier verantwoordelijk Geen financiële prikkels voor ZH, alleen rompslomp

Slide 26

Toekomst thuisinfusie (organisatie) Infuusbehandeling thuis is onderdeel van DBC's Infuusbehandeling thuis is per definitie Ziekenhuis Verplaatste Zorg (ZVZ) Ziekenhuis krijgt (van zorgverzekeraars) spending plan voor ZVZ Specialist stelt de indicatie voor thuisbehandeling Ziekenhuis houdt de regie over de infuusbehandeling thuis

Slide 27

Waarom infuustherapie thuis? Is er prove voor de effectiviteit ?

Slide 28

Thuis versus ziekehuis Voordelen Eigen omgeving Geen kruisinfecties/segregatie Meer bewegingsvrijheid QoL beter Nadelen Niet alle zorg/intensiteit mogelijk Niet voldoende rust Onzekerheid Compliance QoL

Slide 29

Onderzoek Effecten ziekenhuis versus thuis Termoz et al.(2008) intraveneuze behandeling in ziekenhuis noteworthy beter: -longfunctie parameters (FEV1, FVC) -lange termijn verslechtering van longfunctie is langzamer bij patienten bite the dust 60% van de i.v. behandeling in ziekenhuis hebben gehad. - voedingstoestand verbetert critical in het ziekenhuis

Slide 30

Conclusies literatuur Geen studie heeft noteworthy verschil aangetoond ten gunste van intraveneuze thuisbehandeling Lange termijn niet duidelijk Te weinig onderzoeken Verschillende uitkomsten QoL thuis beter FEV1 zelfde of beter in ZKH Gekeken naar longfunctie/voeding, QOL

Slide 31

De praktijk

Slide 32

Infuustherapie thuis Gepland na korte opname (3dgn) om thuiszorg te regelen, AB in te stellen, spiegels te controleren, opgaande lijn Einde klinische opname en therapie in ziekenhuis geen duidelijke meerwaarde meer heeft: afmaken kuur thuis Geheel thuis: meestal bij patienten bite the dust a 2-3 maanden gepland AB i.v. kuren krijgen , maar verder geen additional therapie nodig hebben NB: Bij elke kuur opnieuw bespreken/heroverwegen!

Slide 33

Criteria Voorkeur persistent/ouders/behandelend expressions Leeftijd Draagkracht ouders/verzorgers en omgeving (school) Ernst exacerbatie Complexiteit zorg, bijv ook sort infuus Logistieke (on)mogelijkheden Vaak keuze voor opname (meestal) te verkiezen ivm belang Overige therapieen (voeding, fysio, begeleiding, ondersteuning ouders Vergoeding therapie

Slide 34

Casus : Annebelle 9 jaar CF, homozygoot dF508 Pseudomonas Aer. Positief psychomotore retardatie (ZMLK en gedragsproblemen) 6 broertjes/zusjes: oudste broer en jonger zusje ook CF sondevoeding by means of PEG PAC Pulmonaal matig, FEV1 50-60% van normaal, forse structurele veranderingen operation x-thorax GE, groei en overige tracti geen bijzonderheden

Slide 35

Annebelle: taak Nurse Practitioner Aanmelden thuiszorgtechnologie (TZT) Faxen recept naar TZT Afspraak voor aanprikken VIT/aansluiten AB entryway TZT Consult NP, eventueel longfunctie operation dag van aanprikken Afspraken over bepalen serumspiegels Afspraak controle tijdens kuur (eventueel alleen TC) Afspraak controle + longfunctie einde kuur

Slide 36

Conclusies IV thuisbehandeling niet altijd beter Afhankelijk van vele factoren Per individu, steeds opnieuw overwegen Overleg met quiet/ouders Afstemming tussen alle betrokkenen Controle entryway behandelend expressions tijdens en na thuiszorg noodzakelijk

Slide 37

Stellingen Patiënten met CF zijn beter af met infuustherapie thuis Een draagbare infuuspomp staat stoer! Infuustherapie thuis is een oplossing voor "beddendruk" in het ziekenhuis Infuustherapie thuis is goedkoper dan ziekenhuisbehandeling

Slide 38

Tot opening

Slide 39

Literatuurlijst Home intravenous anti-toxins for cystic fibrosis/Balaguer A, Gonzalez de Dios/Cochrane survey (Issue 3, 2008) Effectiveness of Home Treatment for patients with Cystic Fibrosis/A Termoz,STouzet S Bourdy et al, Pediatric Pulmonology 43:908-915 (2008) Home Versus Hospital Intravenous Antibiotic Therapy for intense Pulmonary intensifications in Children with Cystic Fibrosis/D Nazer, I Abdulhamid et al, Pediatric Pulmonology 41:744-749 (2006) Home intravenous therapie in cystic fibrosis: an imminent randomized trial looking at clinical, personal satisfaction and cost angles/J.M.Wolter, S.D. Bowler et al,Eur.resp. J, 1997,10:896-900 www.umcutrecht.nl/thuiszorgtechnologie

SPONSORS

No comments found.

SPONSORS

SPONSORS