Group control Massapsychologie

Crowd control massapsychologie l.jpg
1 / 29
0
0
1325 days ago, 417 views
PowerPoint PPT Presentation

Presentation Transcript

Slide 1

Swarm control & Massapsychologie Lezing Politieacademie Apeldoorn

Slide 2

Een massa bestaat uit veel dyades, of triades, uit groepjes dus

Slide 3

Nieuwe inzichten over rellen Voorgeschiedenis is belangrijk (preventie) Verschillende soorten wanorde (differentiatie) Ontstaan van tegenstellingen (vermijden provocatie) Verlies van rationaliteit valt mee (contact houden) Spanning is centraal idea (deëscalatie) Twee soorten benaderingen: Tegenhouden of remmingen wegnemen ( spanningsmanagement ) Flexibele sturing operaties (autonomie) Verantwoordelijkheid gedeeld met publiek (delegeren) Kennis van andere partij belangrijk (respecteren)

Slide 4

MASSA PSYCHOLOGIE: OUDE THEORIEEN MASSA IS MENTALE EENHEID INDIVIDUELE RATIONALITEIT VERDWIJNT MASSA IS EENHEID MET EEN EIGEN "ZIEL" NIEUW EENHEID HEEFT NEGATIEVE EIGENSCHAPPEN INTELLECTUEEL EN MOREEL INFERIEUR DESTRUCTIEF EN CRIMINEEL FANATIEK. SOMS HOGE ZELF OPOFFERING PERSOONLIJKHEID VAN MASSALEDEN VERANDERT IRRATIONEEL AND EMOTIONEEL HET ONBEWUSTE SPEELT BELANGRIJKE ROL IMPULSIEF EN MAKKELIJK BEINVLOEDBAAR

Slide 5

Seizoensinvloeden operation rellen

Slide 6

25 30 25 40 25

Slide 7

Rellen in Frankrijk 1830-1960 Bron: Tilly & Tilly, 1975 20 23 22 10 32 33

Slide 8

Soorten massaverschijnselen: Snelheid x Motivatie Intern motief Extern doel Plotseling Vechtpartijen Rassenrel Mass Psychogenic Illness Ontsnap. Paniek Hooliganisme Voedselrellen Lynchings Verwacht Manifestaties Demonstraties Traditionele rellen Krakersrellen Voetbalrellen Emigratiestromen Blokkade/Staking

Slide 9

drie dimensies waarop massaverschijnselen geordend kunnen worden MANIFESTATIE PANIEK DOELGERICHT DEMO OPSTAND CONCERT LYNCH LOTSCONTROLE FEEST REL SPEELS GEDRAGSCONTROLE VRIEND VIJAND

Slide 10

Gedragspatronen Agonistisch (Vecht/vlucht, Jagen, Doden, Dreigen) Voortplanting (Hofmaken, Paring) Kinderzorg (Temperatuur, Voedsel, Veiligheid) Fourageren (Zoeken, Eten, Delen, Herkauwen, Verteren) Bouwen (Hol, Nest, Val, Dam) Verkennen (Omgeving, Wacht houden, Vijanden) Lichaamsverzorging (Gladstrijken, Wassen, Vlooien) Afwachten (Pauzeren,Wachten operation, Uitrusten, Zonnen) Migratie (Trek, Nomadisme) Spel (Agonistisch, Voortplanting, Kinderzorg, Fourageren, Bouwen, and so on)

Slide 11

Intergroepsconflict EXT.ATTRIBUTIE C O N F L I C T C O N F L I C T MISPERCEPTIE COMPETITIE RECIPROCITEIT IN-OUT BIAS STEREOTYPEN MOREEL (DIABOLISERING) VIRIEL MACHTS TACTIEKEN COMMITMENT COHESIE CATEGORISATIE IN-G-COOPERATIE AROUSAL

Slide 12

Quasi-stationnaire evenwichten (Lewin, 1952) Begintoestand: Na verhogen druk in gewenste richting: Na verlagen druk in ongewenste richting:

Slide 13

Arousal & Stress: Oorzaken en gevolgen Oorzaken Arousal : Korte termijn verhoging activatieniveau, Ontstaat in emergency situaties (battle flight). Voorbereiding actie Stress : Lange termijn hoog activatieniveau zonder oplossing, Ontstaat in langdurende onoplosbare emergency situaties (tobben), komt voort uit waargenomen verliessituatie. Gevolgen Arousal: Vernauwing aandacht, (Schijn) zekerheid, Ongevoeligheid straf en pijn, Andere tijdsbeleving, Emotionaliteit, gedrag moeilijk te stoppen. Push : Onzekerheid, fatalisme, Lichamelijke klachten, drinken, drugs, Terugtrekken,

Slide 14

Hoe ontstaan geruchten? Algemene onzekerheid Stress Spanning Belangrijk onderwerp Geloof-waardigheid Leveling Sharpening Assimilation Bij doorvertellen : Wordt geloofd als : Plausibel Verrassend Aansprekende points of interest In dat geval even grote invloed als écht nieuws

Slide 15

FASEN BIJ MASSA VERSCHIJNSELEN PLANNING ( TIJD VOORAFGAAND AAN DAG T ) INDIVIDUEN OF KLEINE GROEPEN DOELGERICHT GEDRAG MOBILISATIE (DAG T TOT BEGIN ACTIE) CONVERGENTIE, CO PRESENCE ATTITUDES & EMOTIES NEMEN VORM AAN DOELZOEKEND GEDRAG ACTIE (DAG T NA BEGIN ACTIE) INDIVIDUEN OF KLEINE GROEPEN DOELGERICHT (WINNEN OF VERLIEZEN ) GEDEINDIVIDUALISEERD

Slide 16

Drie soorten swarm control Problemen Worden Steeds Groter 1) Crowd administration Begeleiding menigten doel: Scheppen gewenste orde 2) Crowd control Voorkomen rellen doel: Handhaven bestaande orde 3) Riot control: Neerslaan rellen doel: Herstellen niet bestaande orde

Slide 17

Drie soorten jam control in tijdschema 1) Crowd administration 2) Crowd control 3) Riot control MOBILISATIE ACTIE PLANNING

Slide 18

1) Crowd administration Doel: ordelijk en profijtelijk verloop massabijeenkomst Regeling en begeleiding Aan en afvoer; Voorkomen verstopping en stremming Dranghekken, blockades, draaihekken, wegwijzers Veiligheidsdiensten, gidsen, stewards Continue checking van massa Regelgeving, communicatie van regels, arrange bijstelling regels Noodplannen, calamiteitenplannen (+ nodige saves) Communicatie met massa, communicatie tussen personeel en met leiding Sfeermakers, kleuren, verlichting, muziek Catering, toiletten, garderobes, voertuigstalling Bescherming tegen weer: Temperatuur, neerslag, wind

Slide 19

2) Crowd control Doel: voorkomen rellen en andere uitbarstingen Preventie en proactie Kundige en ervaren leiding. Afwezigheid mindless compliance en routinedenken Informatie over sfeer, plannen betrokkenen. Inzicht in statistische kansen Kennis over soorten geweldsuitbarstingen (beguilement versus onderhandeling) Heldere draaiboeken met verschillende situation's en noodplannen Coordinatie tussen diensten Adequate verbindingen (betrouwbaar, niet afluisterbaar) Beschikbaarheid getrainde verkenners/observatoren + techniques Gerichtheid operation spanningsverlaging (Geen hoorns, heli's and so on, alcoholbeleid) Snelle en onopvallende verwijdering 'harde kern' Vermijden anonimiteit (ME rudder and so forth), en "oorlogsvoorbereiding" Contact hebben en houden met publiek, beleefd, open, remedy, en met gein Handhaaf tolerantiegrenzen vroeg en strikt Vermijdt Win-Verliessituaties tot het uiterste

Slide 20

3) Riot control Doel: uitschakelen tegenstander Gevechtsactie Zorg voor heldere en eenduidige strategie Kies omgeving waar weinig stuk kan Ken je tegenstander, en pas strategie en tactieken daaraan aan Gebruik misleiding Tracht tegenstander te concentreren ipv verspreiden Probeer eigen mensen onder controle te houden Leg zoveel mogelijk beslissingsbevoegdheid in het veld Wees duidelijk in communicatie naar tegenstander Tracht zoveel mogelijk de "leiders" uit te schakelen Bedenk dat bluffen niet meer helpt Heb geduld

Slide 21

Informatie en Crowdcontrol: een overzicht

Slide 22

Rapportage? 9 8 11 9 12 11 10 7

Slide 23

Opleidingen lang Selectie operation bestuurlijke capaciteiten Carriere gebaseerd operation foutvermijding Doelen langere termijn Democratische instelling en leiderschap Zorg voor correcte strategies Sancties voor relatief kleine afwijkingen Rivaliteit tussen diensten Opleidingen kort Selectie operation inspiratie en enthousiasme Carriere gebaseerd operation prestaties Doelen korte termijn Autoritaire instelling en leiderschap "Cutting the formality" Polarisatie in sancties Overkoepelend doel reduceert rivaliteit vredesorganisatie en oorlogsorganisatie

Slide 24

Reversal Theory (Apter, 1980) aangenaam paratelisch onaangenaam telisch rustig sensatie

Slide 25

APPROACH-AVOIDANCE CONFLICT STERKTE MOTIEF NADEREN/VECHTEN VERMIJDEN/VLUCHTEN AFSTAND

Slide 26

Nieuwe inzichten over rellen Voorgeschiedenis is belangrijk (preventie) Verschillende soorten wanorde (differentiatie) Ontstaan van tegenstellingen (vermijden provocatie) Verlies van rationaliteit valt mee (contact houden) Spanning is centraal idea (deëscalatie) Twee soorten benaderingen: Tegenhouden of remmingen wegnemen Flexibele sturing operaties (autonomie) Verantwoordelijkheid kan gedeeld (delegeren) Kennis van andere partij belangrijk (respecteren)

Slide 28

Een fundamentele persoonseigenschap (Koolhaas, 2000) Proactief Eerst doen, dan denken, Initiatiefrijk, Stoort zich niet aan bezwaren, Niet gauw blast. Raakt in war bij onverwachte, Gesteld operation vaste patronen en voorspelbaarheid. Grote druk: Overactief Reactief Voorzichtig, kat uit blast kijken Opmerkzaam operation omgeving, gevoelig voor indrukken Passen gedrag handig aan omgeving aan Grote druk: Verlamming

Slide 29

Een fundamentele persoonseigenschap (Koolhaas, 2000) Organisaties overvragen wanneer ze uitgaan van groot aanpassingsvermogen medewerkers: mensen zijn moeilijk fundamenteel te veranderen. Preparing en drilling verhoogt zelfinzicht maar fundament blijft gelijk Gedreven en ongeduldige administrators zijn ongevoelig voor omgeving Is tegelijk kracht (in normale situaties) en zwakte (in emergency). Typische reactie operation mislukking: Verrassing, gekrenkt, boos. Gedreven en ongeduldige chiefs reageren alleen operation krachtige criticism vanuit directe omgeving Beide sorts hebben een hekel aan zelfsturende groups: Proactieven wegens voorkeur voor baas spelen, Reactieven wegens weerzin tegen eigen initiatief. Dus: mixen!

SPONSORS