EEN LINK TUSSEN LEVEN IN ARMOEDE EN EEN EERSTE MAATREGEL BIJZONDERE JEUGDBIJSTAND

0
0
2534 days ago, 732 views
PowerPoint PPT Presentation
EEN Join TUSSEN LEVEN IN ARMOEDE EN EEN EERSTE MAATREGEL BIJZONDERE JEUGDBIJSTAND?. Onderzoeksproject 'Plaatsing van kinderen en armoede' in het kader van het federaal onderzoeksprogramma Public square Donderdag 27 november 2008 Sven De Visscher, Isabelle Ravier en Joke Impens

Presentation Transcript

Slide 1

EEN LINK TUSSEN LEVEN IN ARMOEDE EN EEN EERSTE MAATREGEL BIJZONDERE JEUGDBIJSTAND? Onderzoeksproject 'Plaatsing van kinderen en armoede' in het kader van het federaal onderzoeksprogramma AGORA Donderdag 27 november 2008 Sven De Visscher, Isabelle Ravier en Joke Impens Universiteit Gent – Université catholique de Louvain

Slide 2

AGORA - ONDERZOEKSPROGRAMMA Federaal Wetenschapsbeleid Vergroten van de toegankelijkheid van databanken Ontwikkeling van koppelingsprocedure Longitudinale opvolging onderzoeksproject operation initiatief van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, en in samenwerking met de 3 Gemeenschappen overleg en dialoog met verschillende actoren in nauwe samenwerking met het Steunpunt

Slide 3

ONDERZOEKSTEAM Universiteit Gent Vakgroep Sociale Agogiek Promotor M. De Bie en onderzoekers Ellen Rutgeerts, Marijke Verstraeten, S. De Visscher Vakgroep Data-break down Promotor Y. Rosseel Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg: Promotor S. Willems en onderzoekster J. Impens Université Catholique de Louvain Département de Criminologie et de droit pénal Promotor I. Ravier

Slide 4

ONDERZOEKSVRAAG Bestaat er een relatie tussen armoede en een eerste maatregel binnen de bijzondere jeugdzorg? Armoede Socio – economische achtergrond Plaatsing Eerste maatregel in 2005 Vergelijking tussen de groep met een eerste maatregel in 2005 en de groep zonder eerste maatregel in 2005 operation een aantal socio-economische achtergrondvariabelen. Geen voorafgaande operationalisering van armoede

Slide 5

METHODOLOGIE: KOPPELING DATABANKEN Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming Belgische populatie Demografische gegevens Positie operation de arbeidsmarkt Informatie over het huishouden Databank administratie bijzondere jeugdzorg Alle kinderen met een maatregel – Vlaamse Gemeenschap (selectie: alle kinderen met een eerste maatregel in 2005) Demografische gegevens Informatie over de maatregel

Slide 6

METHODOLOGIE: KOPPELING DATABANKEN Databank administratie Aide à la Jeunesse « SIGMAJED » Alle kinderen met een maatregel – Franse Gemeenschap (selectie: alle kinderen met een eerste maatregel in 2005) Demografische gegevens Informatie over de maatregel Atlas van buurten in moeilijkheden Inwoners van de 17 stadsgewesten (56%) Informatie operation buurtniveau Mate van achterstelling: concentratie van armoede

Slide 7

METHODOLOGIE: ONDERZOEKSPOPULATIE Niveau van break down: huishouden 3 steekproeven Huishoudens met minstens 1 huishoudlid met een eerste maatregel in 2005 entryway de bijzondere jeugdzorg. (Vlaamse Gemeenschap) Huishoudens met minstens 1 huishoudlid met een eerste maatregel in 2005 entryway Aide à la Jeunesse. (Franse Gemeenschap) Huishoudens waartoe een jongere behoort kick the bucket tot de promotion arbitrary steekproef behoort (zonder interventie).

Slide 8

METHODOLOGIE: BESCHRIJVING VARIABELEN Kenmerken van het kind/jongere Leeftijd Geslacht Kenmerken van het huishouden Gezinssamenstelling ( eenoudergezin versus tweeoudergezin ) Geslacht hoofd huishouden Aantal huishoudleden Positie operation de arbeidsmarkt Tewerkstelling Werkzoekend Leefloon Loopbaanonderbreking/vrijstelling Invaliditeit

Slide 9

METHODOLOGIE: BESCHRIJVING VARIABELEN Kenmerken operation buurtniveau Synthese – pointer: overkoepelende marker voor mate van achterstelling 4 thematische indicatoren Huisvesting Opleiding Subjectieve gezondheid Tewerkstelling

Slide 10

METHODOLOGIE: STATISTISCHE Analyze Logistische regressie Hoofdeffecten en interactie-effecten Predictieve waarde Significantie Controle voor andere effecten Correlaties maar geen causaliteit!

Slide 11

BESCHRIJVING VAN DE POPULATIE: VLAAMSE GEMEENSCHAP - BIJZONDERE JEUGDBIJSTAND 3717 kinderen met een eerste maatregel in 2005 Geslacht Jongens: 2193 (59 %) Meisjes: 1524 (41 %) Verdeling POS/MOF naar geslacht MOF POS Man 658 (91.8%) 1495 (51.2%) Vrouw 59 (8.2%) 1423 (48.8%) 717 2918

Slide 12

BESCHRIJVING VAN DE POPULATIE: VLAAMSE GEMEENSCHAP - BIJZONDERE JEUGDBIJSTAND Leeftijd : hoge bovengrenzen 55.8% ouder dan 13 jaar 16 jaar: 12.7% 17 jaar: 13.7% 18 jaar: 6.6% Interpretatie rondetafelgesprek : "bijzondere" jeugdzorg

Slide 13

BESCHRIJVING VAN DE POPULATIE: VLAAMSE GEMEENSCHAP - BIJZONDERE JEUGDBIJSTAND

Slide 14

BESCHRIJVING VAN DE POPULATIE: VLAAMSE GEMEENSCHAP - BIJZONDERE JEUGDBIJSTAND Verhouding POS/MOF POS: 2918 (80.2%) MOF: 717 (19.7%) Maatregelen genomen entryway CBJ : 1888 (50,8 %) JRB na bemiddelingscommissie: 1001 (26,9%) JRB operation premise MOF : 717 (19,3%) Regime Residentieel: 2077 (55.9%) Ambulant: 1429 (38.4%) Semi-residentieel: 211 (5.7%)

Slide 15

BESCHRIJVING VAN DE POPULATIE: VLAAMSE GEMEENSCHAP - BIJZONDERE JEUGDBIJSTAND Gezinssamenstelling Eenoudergezinnen: 44.6% (1572 huishoudens) Tweeoudergezinnen: 55.4% (1268 huishoudens) Kenmerken operation buurtniveau (stadsgewest) Representatie: 52.9% (1967 kinderen) 35.4% in achtergestelde buurt (696)

Slide 16

BESCHRIJVING VAN DE POPULATIE: FRANSE GEMEENSCHAP - AIDE A LA JEUNESSE 3709 kinderen met een eerste maatregel in 2005 Nature 7: Prise en charge non résidentielle: 1980 (53.4%) Nature 8: Prise en charge en IPPJ: 276 (7.4%) Nature 10: Placement en benefit résidentiel: 1453 (39.2%) Geslacht Jongens: 2171 (58.5%) Meisjes: 1538 (41.5%)

Slide 17

BESCHRIJVING VAN DE POPULATIE: FRANSE GEMEENSCHAP - AIDE A LA JEUNESSE Verdeling POS/MOF naar geslacht MOF POS Man       723 (91%) 1448 (49.7%) Vrouw       72 (9%) 1466 (50.3%) 795 2914 Leeftijd : hoge bovengrenzen 42.6% ouder dan 13 jaar

Slide 18

BESCHRIJVING VAN DE POPULATIE: FRANSE GEMEENSCHAP - AIDE A LA JEUNESSE

Slide 19

BESCHRIJVING VAN DE POPULATIE: FRANSE GEMEENSCHAP - AIDE A LA JEUNESSE

Slide 20

BESCHRIJVING VAN DE POPULATIE: FRANSE GEMEENSCHAP - AIDE A LA JEUNESSE Gezinssamenstelling Eenoudergezinnen: 54 % (1375 huishoudens) Tweeoudergezinnen: 46 % (1169 huishoudens) Kenmerken operation buurtniveau (stadsgewest) Representatie: 78.9% (2815 kinderen) 40.1% in achtergestelde buurt (1129)

Slide 21

BESCHRIJVING VAN DE POPULATIE: KINDEREN ZONDER EERSTE MAATREGEL IN 2005 Ad irregular steekproef uit de totale Belgische populatie (55299 kinderen) Evenredige verdeling naar geslacht en leeftijd Kenmerken operation buurtniveau (stadsgewest) Representatie: 56 % (30893 kinderen) 32% in achtergestelde buurt (9898)

Slide 22

IDENTIFICATIE RISICOFACTOREN Welke indicatoren hangen samen met de kans operation een eerste maatregel entryway de bijzondere jeugdzorg? Risicofactor: statistische benaming Methode: logistische regressie. Impact van een significante marker moet steeds gezien worden in de setting van huishoudens bite the dust voor de andere variabelen identiek zijn. Significantieniveau

Slide 23

IDENTIFICATIE RISICOFACTOREN Hoofdeffect : impact van 1 variabele operation de kans operation een eerste maatregel Interactie-impact : combinatie van effecten Drie onderzoeksgroepen Vlaamse bestuurlijke arrondissemente n Franstalige bestuurlijke arrondissementen Brussel

Slide 24

IDENTIFICATIE RISICOFACTOREN ALGEMEEN OVERZICHT

Slide 25

IDENTIFICATIE RISICOFACTOREN INDIVIDUELE KENMERKEN Geslacht Jongens hebben een huge hogere kans operation een eerste maatregel dan meisjes Onderscheid POS/MOF: voor meisjes in POS stijgt het risico sneller en sterker Leeftijd De kans operation een eerste maatregel stijgt noteworthy naarmate men ouder wordt. Vb. Vlaamse Gemeenschap Vb. Franse Gemeenschap

Slide 26

IDENTIFICATIE RISICOFACTOREN KENMERKEN VAN HET HUISHOUDEN Gezinssamenstelling Kinderen bite the dust opgroeien in een eenoudergezin hebben een signficant hogere kans operation een eerste maatregel dan kinderen pass on opgroeien in een tweeoudergezin. Aantal leden van het huishouden Kinderen kick the bucket opgroeien in een huishouden met een groot aantal huishoudleden hebben een significant hogere kans operation een eerste maatregel. Vb. Brussel Vb. Vlaamse Gemeenschap

Slide 27

IDENTIFICATIE RISICOFACTOREN KENMERKEN VAN HET HUISHOUDEN Geslacht van het hoofd van het huishouden Kinderen bite the dust opgroeien in een huishouden met een vrouw aan het hoofd hebben een huge hogere kans operation een eerste maatregel dan kinderen kick the bucket opgroeien in een huishouden met een man aan het hoofd. Franstalige bestuurlijke arrondissementen: geen impact

Slide 28

IDENTIFICATIE RISICOFACTOREN SOCIO – ECONOMISCHE KENMERKEN Tewerkstelling Kinderen kick the bucket opgroeien in een huishouden waar tenminste 1 huishoudlid werkt, hebben een significant lagere kans operation een eerste maatregel dan kinderen die opgroeien in een huishouden waar er niemand werkt. Vb. Franse Gemeenschap

Slide 29

IDENTIFICATIE RISICOFACTOREN SOCIO – ECONOMISCHE KENMERKEN Werkzoekend Franstalige bestuurlijke arrondissementen en Brussel : geen huge impact Vlaamse bestuurlijke arrondissementen : Kinderen kick the bucket opgroeien in een huishouden met tenminste 1 werkzoekend huishoudlid hebben een critical hogere kans operation een eerste maatregel.

Slide 30

IDENTIFICATIE RISICOFACTOREN SOCIO – ECONOMISCHE KENMERKEN Loopbaanonderbreking/vrijstelling Vlaamse bestuurlijke arrondissementen en Brussel : geen critical impact Franstalige bestuurlijke arrondissementen : Kinderen pass on opgroeien in een huishouden waarvan tenminste 1 huishoudlid loopbaanonderbreking/vrijstelling heeft, hebben een noteworthy lagere kans operation een eerste maatregel.

Slide 31

IDENTIFICATIE RISICOFACTOREN SOCIO – ECONOMISCHE KENMERKEN Leefloon Kinderen kick the bucket opgroeien in een huishouden waarvan tenminste 1 huishoudlid een leefloon ontvangt, hebben een noteworthy hogere kans operation een eerste maatregel. Vb. Brussel

Slide 32

IDENTIFICATIE RISICOFACTOREN SOCIO – ECONOMISCHE KENMERKEN Invaliditeit Kinderen pass on opgroeien

SPONSORS

SPONSORS

SPONSORS