DOGAL S RE LER

0
0
2534 days ago, 750 views
PowerPoint PPT Presentation
DO?AL S

Presentation Transcript

Slide 1

DOĞAL SÜREÇLER

Slide 2

1 . Evren ve Dünyamız Nasıl Oluştu ? 2. Yer Kabuğunu Etkileyen Levha Hareketleri 3. Sıcaklık Farkından Kaynaklanan Hava Olayları www.hayatimizfen.com

Slide 3

1. Evren ve Dünyamız Nasıl Oluştu ? GÖKYÜZÜ: Gündüz Güneş'in , gece de ay ve bazı gezegenlerin görüldüğü mavi boşluğa denirr… EVREN: Gökyüzünden görebildiğimiz ve göremediğimiz pek cok gök cismi kendilerini çevreleyen sonsuz boşlukla birlikte evren olarak adlandırılır.. UZAY : Dünya dışındaki evren parçasına da "uzay" denir.. www.hayatimizfen.com

Slide 4

!!! MERAKLI İNSANOĞLUNUN UZAY HAKKINDAKİ VARSAYIMLARI;  Aristotales be Batlamyus tarafından ileri sürülen varsayımlara göre , dünya hareketsizdi ve diğer gök cisimleri Dünya'nın çevresinde dolanıyordu… www.hayatimizfen.com

Slide 5

!!! MERAKLI İNSANOĞLUNUN UZAY HAKKINDA KABUL ETTİĞİ SON FİKİR !!  Dünyanın diğer gezegenlerle birlikte güneşin etrafında döndüğü varsayımı Nicolas Copernicus tarafından ortaya atılmış ve bu varsayımın kanıtlanmasıyla gök biliminde yeni bir dönem başlamıstır..

Slide 6

Evren nasıl oluştu??? 1. görüş: 1600'lü yıllarda Newton'un ortaya koyduğu görüştür...Bu görüşe göre Evren sonsuzdan beri var olmuştur ve sonsuza kadar da varlığını ve şuanki halini koruyacaktır…

Slide 7

Evren nasıl oluştu??? 2. görüş: Evrenin bir başlangıcının olduğu görüşüdür. Bu görüş günümüzde de bir çok bilim adamı tarafından hala kabul görmektedir..çünkü astronomideki child buluşlar evrenin sürekli bir genişleme içinde olduğunu göstermektedir..

Slide 8

Evren nasıl oluştu??? Günümüzde evrenin başlangıç konusu , bilim adamları arasında fikir birliği ile BÜYÜK PATLAMA TEORİSİ 'ne dayandırılmaktadır. ( evrenin yaklaşık olarak 15 milyar yıl yaşında olduğu kabul edilir..) www.hayatimizfen.com

Slide 9

KOZMİK IŞINLAR Evrenin nasıl oluştuğu hakkında ilginç soruları cevaplayabilmek için iki bilim adamı laboratuarlarda özel uzay araçları tasarlayarak uzayı ve uzaydaki ışınımları incelemeye başlıyor..Ancak bu incelemeler sırasında tanımlayamadıkları bir ışınımın varlığını fark ediyorlar.. www.hayatimizfen.com

Slide 10

KOZMİK IŞINLAR Bu ışımanın aletlerde oluşturduğu paraziti gidermeye çalıştılar, ancak bunu bir türlü önleyemediler.Daha sonra diğer bilim adamlarının da yardımıyla bu parazite "kozmik ışın" adı verilen ışımanın sebep olduğunu buldular… Bu çalışmaları onlara 1978 yılında Nobel ödülü kazandırdı..  www.hayatimizfen.com

Slide 11

DÜNYA NASIL OLUŞTU??? 1. görüş: Dünya Güneşten kopan bir madde yığınından meydana geldi. Bu kopma, Güneşin süratle dönmesi ya da başka bir yıldızın kütle çekimi etkisiyle gerçeleşti. Kopan madde güneşin etrafına dağılarak bir toz bulutu oluşturdu.. www.hayatimizfen.com

Slide 12

DÜNYA NASIL OLUŞTU? 1. görüş: Bu toz bulutu da soğudukça gezegenimsi denilebilecek küçük ve yoğun bölgeler meydana getirdi.. Bu bölgeler birbirleriyle çarpışarak ya da bir çığ oluşumu gibi önlerine gelen maddeleri de kendilerine katarak büyüdüler ve gezegenleri oluşturdular..

Slide 13

DÜNYA NASIL OLUŞTU? 2. görüş: Dünya evren oluştuğunda kızgın bir gaz kütlesi halindeydi. Evren, Büyük Patlamanın etkisiyle gitgide genişleyerek soğumaya devam etti.

Slide 14

DÜNYA NASIL OLUŞTU? 2. görüş: Bu süreçte dünya da kendi ekseni etrafındaki dönüşünün etkisiyle zamanla dıştan işe doğru soğudu. Böylece Dünya'nın iç içe geçmiş , farklı sıcaklıktaki katmanları oluştu..

Slide 15

DÜNYANIN KATMANLARI HAVA KÜRE: Dünyanı çepeçevre saran gaz örtüsüdür.En dış katmandır. Rüzgar , yağmur ve kar gibi hava olayların oluştuğu katmandır. SU KÜRE : yer yüzündeki suları temsil eder.

Slide 16

DÜNYANIN KATMANLARI TAŞ KÜRE: Çeşitli kayaçlardan ve topraktan oluşan katmandır. ATEŞ KÜRE: Çok sıcak, akışkan ve hareketli bir katmandır. ÇEKİRDEK(Ağır küre): Dünyanın merkezinde yer alan en iç katmandır. Dünyanın en kalın katmanıdır..

Slide 17

Önemlii!! Yer kürenin merkezine doğru inildikçe : SICAKLIK : ARTAR BASINÇ : ARTAR ÖZ KÜTLE : ARTAR

Slide 18

2. Yer Kabuğunu Etkileyen Levha Hareketleri LEVHA DEPREM

Slide 19

Ekstra !!  Yer kabuğu kalınlığının en az olduğu yer okyanuslar dır..

Slide 20

Günümüzde yer kabuğunda hareket halinde 7 tane büyük , çok sayıda da küçük levha bulunmaktadır;

Slide 21

Levha hareketleri 3 farklı biçimdedir;

Slide 22

A. Levhaların Yaklaşma Hareketi Okyanusal levha ile okyanusal levha yaklaşımı ile ikiside birbirinin altına girmeye çalışır sonunda yoğunluğu fazla olan girer. Derin hendekler oluşur. Dalmayı gerçekleştiren levhada bulunduğu zayıf noktalardan yeryüzüne doğru yükselmeye başlar ve volkan dizilerini oluşturur.Volkan dizileri oluşur.. Örn:Kuzey Pasifik'teki Aleutian Takım Adaları Okyanusal levha ile kıtasal levha yaklaşımı ile okyanusal levha kıtasal levhanın altına girer. Yüzeyde bir hendek oluşur. (dalma-batma bölgesi). Volkanlar alta dalan okyanuslardan oluşur… Örn:Güney Amerika'daki And Dağları,ülkemizdeki Kaçkar Dağları.. Kıtasal levha ile kıtasal levha yaklaşımı ile kıvrımlı sıradağlar ve yüksek platolar oluşur.. ÖRN: Himalayalar ve Tibet Platosu

Slide 23

B. Levhaların Uzaklaşma Hareketi Iki levha birbirinden uzaklaşınca aralarında bir çukur oluşur ve ateş küredeki magma, oluşan bu çukurdan yukarı doğru yükselir ve burada soğur. Soğuyan magma levha kenarlarında katılaşarak okyanus tabanlarını oluşturur. Okyanuslardaki bu tabanlarda yayılma sırtlarını meydana getirir.. (yayılma sırtları, volkanik sıradağlar)

Slide 24

C. Levhaların Yanal Hareketi Kısa zaman dilimlerinde ani ve şiddetli şekil değişiklikleri görülebilir. Arada kalan kayalar sıkışarak yerinden oynar ya da kırılır. Bu kırılma ve kopmalar sonucu açığa çıkan enerji dalgalar halinde yayılarak yeryüzünde sarsılmaya neden olur.

Slide 25

Kısa zaman dilimlerinde ani ve şiddetli şekil değişiklikleri Okyanus ya da denizlerin tabanında oluşan deprem, Volkan patlaması ve bunlara bağlı taban çökmesi, zemin kaymaları,yer sarsıntıları , ani ve şiddetli olaylara örnek verilebilir .

Slide 26

Uzun zaman dilimlerinde yavaş ve sürekli şekil değişiklikleri Yeni okyanusların , yeni kıtaların sıradağların ve yanardağların oluşumu ise yavaş ve sürekli şekil değişikliklerine örnek verilir..

Slide 27

TANIMLAR.. FAY: Yer kabuğunda oluşan arazi kırığıdır. Bu kırığın başlama ve bitiş noktası arasındaki mesafeye "Fay hattı" denir.. Faylar, volkanik püskürmeler ve çöküntüler depremlere sebep olabilir. MERKEZ ÜSSÜ: Deprem dalgalarının yer yüzüne en kısa yoldan ulaştığı yerdir. ODAK NOKTASI: Yer altında depremin meydana geldiği noktadır.

Slide 28

TANIMLAR.. DEPREM DALGASI: Odak noktasından çevreye yayılan titreşimdir. SİSMOGRAF: Depremin büyüklüğünü yer sarsıntısı ile ölçen alet. DEPREMİN ŞİDDETİ: Deprem bölgesinde meydana gelen hasara göre belirlenir. I ile XII arasında Romen rakamı ile ifade edilir.(verdiği zarardır)

Slide 29

ÖNCÜ DEPREM: Ana depremden önce meydana gelen depremlerdir. ARTÇI DEPREMLER : Ana depremden sonra meydana gelen ve ana şokun büyüklüğünü geçmeyen depremlerdir. Artçı depremlerin belli bir süresi yoktur, bir ay ya da bir yıl sürebilir. DEPREM BÖLGESİ: Depremlere sebep olan levha hareketleri, volkanik püskürmeler gibi olayların gerçekleştiği ve fayların çok olduğu bölgeler deprem bölgesi olarak adlandırılır…

Slide 30

DEPREM ÇEŞİTLERİ. 1) TEKTONİK DEPREMLER: Levhaların hareketine bağlı olarak yer kabuğunun derinliklerinde meydana gelen basınçlar , gerilmeler ve kırılmalar sonucunda oluşur. Yeryuzunde gorülen depremlerin %90' ı bu gruba girer.

Slide 31

2) ÇÖKÜNTÜ DEPREMLERİ: Yeraltındai boşluklarda kömür ocaklarında tavanların çökmesiyle oluşan sarsıntılara denir. Bölgeseldir ve genellikle hasar vermez.

Slide 32

3) VOLKANİK DEPREMLER: Volkanik hareketlere bağlı olarak oluşan aleş ürede bulunan mağmanın yeryüzüne çıkışı sırasında fiziksel ve kimyasal olaylar sonucunda gazların sebep olduğu patlamalar, volkanik depremleri meydaana getirir. Etki alanı oldukça snırlıdır.önemli zarara neden olmaz. Örn: Japonya ve Italyada oluşan depremlerin birkısmı bu gruba girer

Slide 33

RİCHTER ÖLÇEĞİ Richter ölçeğindeki her bir numara deprem dalgalarının büyüklüğündeki 10 katlık artışı gösterir. 10 kat 1000kat 6 7 10

Slide 34

Deprem Öncesi Alınması Gereken Önlemler !! Sanayi tesisleri, barajlar, ulaşım yolları,boru hatları ve tünellerin yapımında depreme karşı önlem alınmalı.. Ülkemizde deprem konusunda çalışan resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği sağlanmalı, çalışmaları hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. www.hayatimizfen.com

Slide 35

Deprem Öncesi Alınması Gereken Önlemler !! Çıkabilecek yangınlara karşı özellikle yüksek binalarda yangın merdiveni bulunmalıdır. Evde düşme veya devrilme olasılığı olan tüm eşyalar duvara veya döşemeye monte edilmelidir.. Evin zemin durumu ve genel yapısı uzmanlara inceletilerek gerekli sağlamlaştırma işlemleri yapılmalıdır!!

Slide 36

DEPREM SIRASINDA YAPILMASI GEREKENLER Ilk sarsıntı hissedildiği anda sakin olunmalı paniğe kapıl

SPONSORS

No comments found.

SPONSORS

SPONSORS