De organisatie-discussie: ICT-administration

0
0
2046 days ago, 699 views
PowerPoint PPT Presentation

Presentation Transcript

Slide 1

Infrastructuur discussie Management & ICT Economie discussie Business discussie Organisatie discussie © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam De organisatie-discussie: ICT-administration ICT inbedden in organisatiestructuur en managementstijl

Slide 2

© Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam ICT-organisatie: discussiethema's ICT-administration business & economie discussie: integraal administration de (nieuwe) rol van de ICT-functie omgaan met synergie: infrastructuur beleid en diensten scheiden? de taalverdeling (spelers), de spelregels en 'het spel' Sourcing strategie (kern)competenties selectieve uitbesteding inkoop-en regiefunctie

Slide 3

© Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam Besluitvorming en overleg De formele structuur en techniques passend bij de general business structuur/administration wie is gelegitimeerd? bv. holding versus units/integraal administration De (informele) pack van zaken in de praktijk wat zijn de bepalende businessfuncties? is er een dominante coalitie? waaraan wordt macht ontleend? bv. financial plan, rapportagelijn wat zijn de 'voorkook'- gremia?

Slide 4

IT-staf IT-staf © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam ICT-administration: besturingsmodel - visie operation bus.dev. & IT - visie operation IT-infrastructuur - IT arranging & control - IT-continuïteit Portefeuille-houder IT directie IT-staf separated of niet ? Beleidscomité IT Klant/leverancier-relatie BU IT-administrations - infra-administrations - specifieke administrations Raad van Toezicht IT-administrations IT-inzet in business - strategie - operaties Beleidsafspraken Omgangsregels

Slide 5

© Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam Nieuwe kerntaken van de ICT-functie Afspraken en spelregels over: taken/verantwoordelijkheden ICT infrastructurele voorzieningen architectuur budgettering/financiering informatiebeveiliging ICT administration Dienstverlening operation maat: technische implementatie beheer serviceverlening contractmanagement Regie Architectuur Ontwerp en bewaking: oplossingen o.b.v. standaardbouwstenen applicaties en techniek Portfoliomanagement Bron: Poels, van Veen

Slide 6

ICT administration Regie Architectuur © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam ICT: schakelfunctie tussen business en leveranciers Opstellen businesscases Managen projecten Ontwikkelen maatwerk Inrichten processen Beheer pakketten Technology watcher (Innovation) facilitator Beheer infrastructuur Support/helpdesk Rol CIO Service supplier Manager/regisseur van assets Bron: Poels, van Veen

Slide 7

© Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam Corporate ICT-administration Concern taken => concernbeleid Synergie bevorderen: organiseren Informatie-Infrastructuur: wat, wie, cultivator ? organiseren samenwerking: overleg, Management Development Sturen (bedrijfs-) informatieplanning & control investeringen beoordelen/goedkeuren continuïteit bedrijfsvoering EDP-review Beleid = afspraken over vrijheden en verplichtingen (kaders en spelregels) directieven => dwingend: 'zo en niet anders' richtlijnen => dringend: 'zo, tenzij....' aanbevelingen => adviserend: 'dit heeft onze voorkeur'

Slide 8

© Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam De spelers Portefeuillehouder ICT-staf ICT-administrations de spelregels en 'het spel' unitmanager

Slide 9

© Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam Wie beslist? 6 beslissingsstijlen Business monarchie IT monarchie Feodaal Federaal Duopolie Anarchie Topmanagement, als groep of individueel Ook: Exec. Board of IT-chamber met CIO IT-administration, als groep of individueel Management specialty units Een combinatie van topmanagement, IT-administration, BU-chiefs, proceseigenaren IT-administration en BU-administrators of proceseigenaren Iedere individuele proceseigenaar of gebruiker Bron: Davenport, Gartner, 2002

Slide 10

© Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam Dominante beslissingsstijlen (in %) N= 256 23 landen IT principes IT infrastructuur IT-architectuur Business IT-strategie applicaties investeringen Domein Stijl Input Besluit Input Besluit Input Besluit Input Besluit Input Besluit Business monarchie IT monarchie Feodaal Federaal Duopolie Anarchie Onbekend 0 27 0 6 0 7 1 12 1 30 18 20 73 10 59 0 8 0 9 0 3 0 1 2 1 18 0 3 83 14 46 4 59 6 81 30 93 27 15 36 34 15 30 23 17 27 6 30 0 1 0 1 0 3 0 1 2 0 1 0 2 0 2 0 Bron: Weill, 2004

Slide 11

© Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam Langs de lijnen van het poldermodel Langs de lijnen van key control Langs de lijnen van monetary control Langs de lijnen van de informatie-infrastructuur Langs de lijnen van het faciliteermodel Langs de lijnen van de actuele beleidskwesties Laissez faire ICT besluitvorming in de praktijk Combinaties Volgtijdelijke variaties

Slide 12

© Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam Sourcing-opties Outsourcing Preferred provider Preferred contractual worker Relatie Stijl Buy in Contract out Transactie Scope Resource Resultaat

Slide 13

© Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam Outsourcing volgens 'de markt' Overname van verantwoordelijkheid voor business en/of IT taken entryway een externe dienstverlener Lange termijn, zakelijke relatie Duidelijk omschreven speelveld Heldere gedragsregels en benefit levels Vaak met overname van resources en/of personeel

Slide 14

© Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam 5 dimensies van Strategic Sourcing Internal abilities Market capacities Market and hazard examination Gap investigation Strategic objectives Management abilities Market engagement Sourcing models Sourcing administration Bron: Gartner

Slide 15

© Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam Zelf doen of uitbesteden ? definitie en invoering van applicaties informatie-arranging systeembouw en - beheer zelf doen uitbesteden beheer van hulpmiddelen exploitatie van hulpmiddelen applicatie-en gegevensbeheer

Slide 16

© Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam Make or purchase: argumenten Uitbesteden, omdat… flexibiliteit kosten variabiliseren kostenbeheersing aandacht voor kerntaken externe mastery Uitbesteden, tenzij… geïntegreerd met primair proces directe beschikbaarheid noodzakelijk kennis van strategisch belang gevoelige informatie belangrijke turn offs externe markt monopolistisch geen externe kennis alleen assistant uitbesteden (bijvoorbeeld: benefit unit) *

Slide 17

Besteed uit © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam Een beslissingsmodel voor key outsourcing 1. Strategische prioriteit en risico 2. Markt-overwegingen Blijf marktontwik-kelingen volgen Geen competitieve externe opties 3. Interne versus externe competenties Goede externe aanbieders aanwezig Monitior competen-ties van aanbieders Interne competenties zijn beter Houdt de activiteit assistant en ontwikkel competenties 4. Economische evaluatie Externe competenties zijn beter Kijk naar opties kostenverlaging In-house is goedkoper 5. Vaardigheid om relatie te managen Vaardigheid afwezig Ontwikkel vaardigheden Extern is goedkoper Bron: Booz/Allen/Hamilton, 2000

Slide 18

© Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam (Verborgen) kosten van uitbesteden zoek-en contracteerkosten initiële overdrachtskosten aansturingskosten van de relatie overdrachtskosten na afloop relatie Tijd Start nadenken over uitbesteding Start uitbeste-dingsrelatie Verandering van IT-leverancier Bron: Barthélemy, HMR 79/2001

Slide 19

© Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam Verwachtingscurve Transitie Eerste ervaringen en tegenvallers Reaiteitszin neemt de overhand Scoping, selectie, contract Verwachtingen eind gebruikers SLA/contract discussies Informele heronderhandelingen beginnen Intentie om te gaan uitbesteden 0 maand 9 maanden 15 maanden 36 maanden Bron: IJmker, M&I, 5/2001

Slide 20

Cliënt Leverancier Business IT strategie Lange termijn Business doelen Contract discussie-onderwerpen Escalatie Cliënt Business Representa nt Client Manager Business drivers rapportage Richtlijnen Contract Strategisch IT strategie Potentiële nieuwe Business Algemeen contract mgt Escalatie Cliënt Contract Representa nt Contrac t Manager rapportage Richtlijnen wijzigingen rapportage SLA Cliënt Demand Representa nt Service Level mgt Change mgt Project mgt Escalatie Service Delivery Manager Service eisen Tactisch rapportage Bestuur informeren rapportage Procedures Processes Eind gebruikers gemeenschap Call/inquiry/occurrence/issue mgt End client bolster Configuration mgt Systems operation's & bolster Software control & distr. Vragen/problemen Service Desk Leverende Organisatie Operatie Oplossing/notificatie Vraag - Demand Aanbod - Supply © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam Vraag/aanbod-administration display Bron: Atos/Origin

SPONSORS