CBR keuringen

0
0
2324 days ago, 180 views
PowerPoint PPT Presentation

Presentation Transcript

Slide 1

CBR keuringen Dr M. de Krom, neuroloog Patiëntenbespreking 27-07-2005

Slide 2

Algemeen De behandelend expressions Schrijft geen verklaring Verschaft informatie aan een onafhankelijke expressions Alleen indien patiënt een geschreven verklaring van geen bezwaar verschaft De onafhankelijke expressions stelt een verklaring operation en adviseert De patiënt heeft inzagerecht

Slide 3

CBR keuringen Ter bepaling Rijgeschiktheid: Lichamelijke en geestelijke conditie adequaat (evt. met aanpassingen) om voertuig te besturen Rijvaardigheid: Kennis/vaardigheid om een voertuig te besturen

Slide 4

CBR keuring N.a.v. "Eigen verklaring" Op verzoek CBR In de regel entryway onafhankelijke expressions Zeker als conflicten mogelijk zijn In praktijk vaak entryway behandelend expressions

Slide 5

"Eigen verklaring" Te verkrijgen bij gemeentehuis à € 19,00 In te vullen bij: Aanvraag eerste rijbewijs Vermoeden operation problemen met rijgeschiktheid voorafgaand aan starten rijlessen Veranderingen in lichamelijke/psychische conditie (CVA, diabetes, infarct and so forth) Verlopen van rijgeschiktheidstermijn Bereiken 70 jarige leeftijd

Slide 6

"Eigen verklaring" Op eigen verklaring beperking niet vermelden is strafbaar (Kans operation) niet uitbetalen schadevergoeding entryway Verzekeraar verhaalt evt. de schade operation patiënt

Slide 7

CBR keuring N.a.v. "Eigen verklaring" Op verzoek CBR Kosten voor rekening patiënt In de regel entryway onafhankelijke expressions Zeker als conflicten mogelijk zijn In praktijk vaak entryway behandelend expressions

Slide 8

CBR keuring Legitimatiebewijs patiënt vragen! Uitslag keuring hoeft niet gelijk te zijn aan CBR uitspraak: keurend expressions adviseert CBR!

Slide 9

Algemeen De keurende expressions Vormt zichzelf een oordeel aan de hand van Eigen onderzoek van de patiënt Onderzoek relevante rapporten en resultaten (aanvullend KNF-, röntgen en overig laboratorium-)onderzoek Is verantwoordelijk voor de juistheid van de interpretatie Kan evt. andere specialisten in counsel vragen (Kosten voor rekening verzoekende instantie) De patiënt heeft inzagerecht (tenzij kennisname schadelijk is)

Slide 10

CBR keuring Advies operation conclusie formulier Groep 1 (A/B/BE) Groep 2 (C/D/E) Geschikt bepaalde (1, 3, 5, 10 jaar) termijn Geschikt onbepaalde termijn Alle vakken in te vullen! Volledige ondertekening, ook entryway boss

Slide 11

CBR beschikking Rijgeschikt voor bepaalde categorie ën Bepaalde termijn: 1, 3, 5, 10 jaar Onbeperkt Altijd voorwaardelijk: Bij gebruik AED: regelmatige neurologische controle (1 x for every jaar) Bij optreden aanval rij-ongeschikt Bij wijziging AED mogelijk gevolgen voor rijgeschiktheid Ongeschikt: Herkeuring aanvragen binnen 4 weken Afd. herkeuringen CBR, postbus 3014, 2280 GA Rijswijk Kosten herkeuring (deels) ten laste patiënt

Slide 12

Vermoeden "rij-ongeschiktheid" Melding aan divisie vorderingen CBR Door politie Door behandelend expressions (zeer uitzonderlijk) Tevoren met patiënt merging te bespreken Kan tuchtklacht opleveren Vorderingsprocedure: CBR "vordert" medisch onderzoek naar rijgeschiktheid through keuring Bij vastgestelde rij-ongeschiktheid verklaart CBR rijbewijs ongeldig Bij verbetering conditie insturen nieuwe "Eigen verklaring" entryway patiënt

Slide 13

Casuïstiek (1) Man 63 jaar "Minor stroke" met passagere parese joins t.g.v. lacunair infarct Onderzoek: Enige dysarthrie Geringe gelaatsasymmetrie t.n.v. joins Geringe vaardigheidsstoornis linker arm Gevolgen rijgeschiktheid?

Slide 14

Casuïstiek (2) Hoe is verdere system? Neuroloog meldt gevolgen m.b.t. rijgeschiktheid aan patiënt 6 maanden niet rijgeschikt Patiënt dient nieuwe "eigen verklaring" in Keuring (entryway onafhankelijke expressions) Bij functiestoornissen rijtest entryway CBR Beschikking CBR Geen functiestoornissen: rijgeschikt voor onbepaalde tijd Functiestoornissen: rijgeschikt met aanpassingen voor bepaalde (max. 5 jaar) termijn

Slide 15

Casuïstiek (3) Verzoek van CBR om keuring Man 45 jaar, zelfstandig beroep Woon-werkverkeer Partieel complexe aanvallen +/ - sec generalisatie, R/LTG 300 mg, PHT 400 mg Aanvalsvrij sinds 18-04-2000 Rijgeschiktheidstermijn was 5 jaar

Slide 16

Casuïstiek (4) Anamnese: Aanvalsvrij sinds 18-04-2000 Hetero-anamnese: 14-05-2005 In de slaap aanval met schokken in armen en benen, zonder tongbeet of incontinentie Geschikt?

Slide 17

Casuïstiek (4) Anamnese: Aanvalsvrij sinds 18-04-2000 Hetero-anamnese: 14-05-2005 In de slaap aanval met schokken in armen en benen, zonder tongbeet of incontinentie Geschikt? Rij-ongeschikt voor 1 jaar?

Slide 18

Casuïstiek (4) Anamnese: Aanvalsvrij sinds 18-04-2000 Hetero-anamnese: 14-05-2005 In de slaap aanval met schokken in armen en benen, zonder tongbeet of incontinentie Geschikt? Rij-ongeschikt voor 1 jaar? Rij-ongeschikt voor 6 maanden?

Slide 19

Casuïstiek (5) Man 26 jaar 4 CP insulten met sec. generalisatie Ingesteld operation CBZ CR 600 mg Aanvalsvrij 2 jaar Wil CBZ verminderen en stoppen Effecten operation rijgeschiktheid?

Slide 20

Staken of wijzigen van medicatie*: Het volgende onderscheid kan worden gemaakt: a. het staken van de medicatie na een aanvalsvrije periode van minder dan drie jaar: ongeschiktheid gedurende het staken en gedurende drie maanden erna. Daarna: oorspronkelijke geldigheidsduur van het rijbewijs (zie C); b. medicatie staken na een aanvalsvrije periode van drie jaar of meer: geen ongeschiktheid, ook niet gedurende het staken; c. wijziging van medicatie: ongeschiktheid gedurende nul tot drie maanden (bij voorkeur te beoordelen na overleg met de behandelaar). Verdere geldigheidsduur rijbewijs: zie C. * http://rijbewijs.cbr.nl/pdf/Regeling%20eisen%20geschikt%202000.pdf

Slide 21

Casuïstiek (5) Man 26 jaar 4 CP insulten met sec. generalisatie Ingesteld operation CBZ CR 600 mg Aanvalsvrij 2 jaar Wil CBZ verminderen en stoppen Effecten operation rijgeschiktheid? Ja: rij-ongeschikt gedurende periode van verminderen tot 3 maanden na staken

Slide 22

Casuïstiek (6) Man 37 jaar Restloos hersteld van infarct capsula interna rechts 7 maanden geleden Wil weer autorijden t.b.v. zijn beroep CV monteur Rijgeschikt?

Slide 23

Casuïstiek (7) Rijgeschikt voor rijbewijzen groep 1 Niet rijgeschikt voor rijbewijzen groep 2 tot 5 jaar na gebeurde Sinds 2 juni 2004 code 101 "privé gebruik in addition to"

Slide 24

Code 101, "privé gebruik in addition to" In individuele gevallen kan een uitzondering worden gemaakt operation de beperking tot privé-gebruik voor een termijn van maximaal vijf jaren en kan het rijbewijs ook worden gebruikt voor bepaalde vormen van beroepsmatig gebruik. Voorwaarde is keuring entryway een expert en een verklaring van de werkgever waaruit blijkt dat niet meer dan vier uren per dag beroepsmatig gebruik wordt gemaakt van het rijbewijs. Deze uitzondering is niet mogelijk indien het beroepsmatig gebruik betrekking heeft operation het vervoeren van personen of het onder toezicht doen besturen van derden. http://rijbewijs.cbr.nl/pdf/Regeling%20eisen%20geschikt%202000.pdf

Slide 25

http://rijbewijs.cbr.nl/pdf/Regeling%20eisen%20geschikt%202000.pdf

Slide 26

http://rijbewijs.cbr.nl/pdf/Verklaring%20geschiktheid%20technisch%20onderzoek.pdf

Slide 27

http://www.epilepsie.nl/

Slide 28

sites www.cbr.nl www.epilepsie.nl www.epilepsievereniging.nl http://www.rijbewijs.nl/

SPONSORS

No comments found.

SPONSORS

SPONSORS